RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 3
1.    1 Eşya ve kargo taşımalarında çalışacak bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-) En az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları gerekir
  B-) 26 yaşından gün almış olmaları gerekir
  C-) 63 yaşından gün almamış olması gerekir
  D-) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu her yıl almaları gerekir
2.    2 SRC3 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-) Sadece yurtiçi yolcu taşımacılığında çalışabilirler
  B-) Sadece yurtiçi eşya kargo taşımacılığında çalışabilirler
  C-) Sadece yurtdışı eşya ve kargo taşımacılığında çalışılabilirler
  D-) Hem yurt dışı hemde yurtiçi eşya taşımacılığında çalışılabilirler
3.    3 Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
  A-) Kanayan yere tütün bastırmak
  B-) Kanayan yere tentüdiyot dökmek
  C-) Kanayan yere parmakla basınç yapmak
  D-) Hiçbirşey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek
4.    4 şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemek ve kuralları ihlal etmeyi ihtiyat haline getiren şöförlerin eğitimleri ve bu konuda önleyici tedbirleri almak kimin görevlerinden biridir?
  A-) Ulaştırma Bakanlığının
  B-) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerinin
  C-) Kara yollarında trafik güvenleğini sağlayan trafik görevlilerinin
  D-) şoförler ve otomobilciler federasyonunun
5.    5 Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Meleki yeterlilik Belgeleri hansi yönetmelik ile düzenlenmiştir?
  A-) Karayolu trafik Yönetmeliği
  B-) Karayolu Taşıma Yönetmeliği
  C-) Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği
  D-) Araç Muayene ıstasyonları Yönetmeliği
6.    6 Bir şirketin Trafiğe çıkardığı araçların kaydı için tutulması gereken defterde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?
  A-) Taşıtların cins ve plakarını, şoferlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilicek yer bilgileri
  B-) Taşıt plakaları ile gidilen yer bilgileri
  C-) Taşıt plakaları ile şöförünün adı soyadı
  D-) Taşıt cinsi, şoförlerin kimler olduğu,işe çıkış saati, ve gidilicek güzergah
7.    7 Sevk irsalliyesi, taşıma irsaliye ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiye ne denmektedir?
  A-) Taşıma
  B-) Gönderilen
  C-) Gönderen
  D-) Nakit ambarı işletmecisi
8.    8 Normal dinlenme pozisyononda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) 10-20
  B-) 40-50
  C-) 60-80
  D-) 100-120
9.    9 Taşımacılar en uzun nekadar sürede bir şoförlerin ceza puanı durumu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar? Taşımacılar en uzun ne kadar sürede bir şoförlerin ceza puanı durumu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?
  A-) Altı ay
  B-) Üç ay
  C-) Oniki
  D-) Dört ay
10.    10 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanunu gereğince,şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların şoförlerinin sahibi olması gereken belgelerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Araç kasko belgesi
  B-) SRC belgesi
  C-) K belgesi
  D-) Ticari taşıt kullanım belgesi
11.    11 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunua göre herhangi bir ilin herhangi bir naoktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biteb taşımaya nedenir?
  A-) şehirlerarası taşıma
  B-) Uluslararası taşıma
  C-) Düzenli sefer
  D-) Arızi sefer
12.    12 Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
  A-) Diz ile kalça arası
  B-) Diz ile ayak arası
  C-) Diz kapağının olduğu bölge
  D-) Ayak bileği alt kımı
13.    13 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunua göre taşıtı kullanan sürücüyle hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişiler hangi adla anılır?
  A-) Yolcu bileti
  B-) Yolcu
  C-) Taşımacı
  D-) Bakanlık
14.    14 Yetki Belgei olmadan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen işlerin yapılması halinde uygulanacak cezanın miktarı nedir?
  A-) 10 ihtar
  B-) 5.000 YTL ıdari Para Cezası
  C-) 20 ihtar
  D-) 3.000 YTL ıdari Para Cezası
15.    15 Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapacaklara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) C1
  C-) K2
  D-) C2
16.    16 Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) C1
  C-) K2
  D-) C2
17.    17 K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en az kaç tane kiralık olarak çalıştırabilirler?
  A-) 3 araç
  B-) Öz mal araç sayısının 2 katı
  C-) 5 araç
  D-) Kiralık araç çalıştıramazlar
18.    18 Yurtiçi ev ve büro eşya taşımacılığı yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) K2
  C-) K3
  D-) K4
19.    19 En hafif dereceli iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Birinci derece yanıklar
  B-) ıkinci derece yanıklar
  C-) Üçüncü derece yanıklar
  D-) Birinci ve ikinci derece yanıklar
20.    20 Araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kurallar ile yol ve araç güvenliğine,çevrenin korunmasına ve meskeki sorumluluğa iliskin diğer kuralları içeren düzenlemeleri yılda 3 kez ihlal edenlere mesleki saygınlık ilkesini/kuralını ihlal ettiği kabul edilerek kaç ihtar verilir? Araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kuallar ile yol ve araç güvenliğine,çevrenin korunmasına ve meskeki sorumluluğa iliskin diğer kuralları içeren düzenlemeleri yılda 3 kez ihlal edenlere mesleki saygınlık ilkesini/kuralını ihlal ettiği kabul edilerek kaç ihtar verilir?
  A-) 5 ihtar
  B-) 10 ihtar
  C-) 25 ihtar
  D-) 50 ihtar
21.    21 Yetki Belgelerinin süresi kaç yıldır?
  A-) 2 yıl
  B-) 3 yıl
  C-) 5 yıl
  D-) 10 yıl
22.    22 Kaldırılmaya ihtarlar kaç adede ulaştığında Yetki Belgesi iptal edilir?
  A-) 30 gün
  B-) 60 gün
  C-) 90 gün
  D-) 150 gün
23.    23 Bir yıl içinde aynı nitelikte üç defa suç işlediği tespit edilen yetki belgesi sahiplerine işlediği suçların cezalarını toplamının on katı ayrıca para cezası verilmektedir. Bu suçun taşıt sürücüleri tarafından işlenmiş olması halinde taşıt sürücüsüne hangi ceza verilir?
  A-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) iptal edilir
  B-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) 1 ay süreyle geri alınır
  C-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) 1 yıl süreyle geri alınır.
  D-) Sürücünün sorumluluğu yetki belgesi sahibinde olduğundan suçun taşıt sürücüsü tarafından işlenmesi veilecek cezayı erkilemez
24.    24 Sürücülerin bedebi ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir sağlık raporunu yetkilli sağlık kuruluşlarınından hangi sıklıkta almaları gerekmektedir?
  A-) Her yıl
  B-) 10 Yılda bir
  C-) 5 Yılda bir
  D-) 2 Yılda bir
25.    25 Taşıt kartlarının asıllarının nerede bulundurulması gerekmektedir?
  A-) ış yerinde
  B-) Aslı iş yerinde, noter tastikli örneği araçta
  C-) Taşıtta
  D-) Aslı iş yerinde, noter tastikli örneği muhasebecide
26.    26 Sadece yurtii eşya taşımacılığında çalışmak isteyen sürücünün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) SRC 1
  B-) SRC 2
  C-) SRC 3
  D-) SRC 4
27.    27 Aşağıdakilerden hangileri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındadır?
  A-) Özel otomobiller
  B-) Kamuya ait otomobiller
  C-) TSK' ne ait motorlu araçlar
  D-) Eşya ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçlar
28.    28 Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gercek tüzel kişilere verilen yetki belgesidir?
  A-) B yetki belgesi
  B-) C yetki belgesi
  C-) G yetki belgesi
  D-) K yetki belgesi
29.    29 Aşağıdakilerden hangisi, taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
  A-) Trafik tescil belgesi
  B-) Sürücü belgesi
  C-) Taşıma yetki belgesi
  D-) Taşıt kartı
30.    31 Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plaka taşıtlara, geçiş belgesi yerine geçmek üzere verilen belgeye ne denir?
  A-) Özel Geçiş Belgesi
  B-) Özel ızin Belgesi
  C-) Özel Yabancı Araç Belgesi
  D-) Özel Yabancı Araç Taşıma Belgesi
31.    30 Aşağıdakilerden hangisi,Uluslar arası Taşımalarda Geçiş Belgesinden Muafiyete Tabi Tutulucak Taşımalardan değildir?
  A-) Arıza, kaza veya benzeri durumdaki taşımalar
  B-) Transit geçişle ilgili taşımalar
  C-) Kamu hizmeti çercevesinde yapılan posta taşımaları
  D-) Ambulans taşımaları
32.    32 Kara yollarında taşınan insandan başka her türlü nesneye ne denir?
  A-) Yolcu
  B-) Eşya (yük)
  C-) Yolcu ve Eşya
  D-) Tehlikeli Yük
33.    33 G türü yetki belgesini kimler alır?
  A-) Oto kiralamacıları ve acenteler
  B-) Lojistik ışletmecileri ve kargo taşımacıları
  C-) Dağıtıcılar ve terminal ışletmecileri
  D-) Eşya ve Kargo Taşımacılığı Yapan Acenteler
34.    34 "Sağlam doku ve organların faaliyetlerini kaybetmişorganların yerine nakil edilmesi" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  A-) Doku ve organ nakli
  B-) Doku ve organ bağışı
  C-) Doku ve organ hastalığı
  D-) Doku ve organ kaybı
35.    35 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-) Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ve diğer mevzuata, bu konuda Türkiye'nin taraf oldugu anlaşma ve sözleşmelere yetki belgesi sahibi ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır.Yolcu taşımaları biletsiz grup yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz eşya taşımaları ise senetsiz yapılır
  B-) Yetki belgesi sahibi, kendi adına acentesinin acentelik sıfatıyla bu yönetmelik kapsamında yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden müteselsilen sorumludur
  C-) Yetki belgesi sahibi, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Eşya gönderenler ve yolcularda taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar
  D-) Yetki belgesi sahibipleri, çevre ve insan sağlığıı koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlülüğe konlan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır Yetki belgesi sahibipleri, çevre ve insan sağlığıı koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlülüğe konlan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır
36.    36 Taşımacılık, acentelk ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyet ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için aşağıdaki hangi şartlara sahip olması gerekmektedir?
  A-) Mesleki saygınlık
  B-) Mali yeterlilik
  C-) Mesleki yeterlilik
  D-) Hepsine
37.    37 Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca diğer ilgili mercilerden izin almak zorundadır?
  A-) Kargo
  B-) Parça yük
  C-) Paletli yük
  D-) Tehlikeli yük
38.    38 Hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılmaz ?
  A-) Eşya
  B-) Kargo
  C-) Yolcu
  D-) Tehlikeli yük
39.    39 Tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşyaya ne ad verilir?
  A-) Koli
  B-) Paket
  C-) Kargo
  D-) Ambar yükü
40.    40 Eşyayı teslim aldığı andan itibaren teslim edinceye kadar; kaybından hasarından korunması ve taşınmasında, güvenliğini sağlamaktan çevre kirliliğini önleme ve insan saglığının karunması konusundaki kurallara uymaktan kim sorumludur?
  A-) Taşımacı
  B-) Nakliyat ambarı işletmecisi
  C-) Kargo işletmecisi
  D-) Hepsi
41.    41 Taşıt motorunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Hava filtresinin tıkaı olması
  B-)Bujilerin arızalı olması
  C-)Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
  D-)Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
42.    42 Dizel bir motorun çalışmama nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A-)V kayışının kopmuş olması
  B-)Radyatörde su kaçağının olması
  C-)Diferansiyelin ötüyor olması
  D-)Yakıt sisteminde hava olması
43.    Bir aracın motor yağı, aşağıdaki durumların hangisinde kontrol edilmelidir?
  A-)Motor stop ed,lip düz bir zeminde yağın kartere inmesi için 4-5 dakika bekledikten sonra
  B-)Yokuş aşağı park edilmiş iken
  C-)Yokuş yukarı park edilmiş iken
  D-)Motor rölantide çalışırken
44.    Vites kutusu ile diferansiyel arasında yer alan aktarma organı parçası aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kavrama
  B-)şaft (kardan mili)
  C-)Baskı plakası
  D-)Volan
45.    Yetki belgesi sahibinin adına ticari olarak yakıt ve tescil edilmiş araçlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari amaçla taşımacılık yapmayacak olanlara verilen belgenin adı nedir?
  A-)D3 Yetki belgesi
  B-)E Yetki belgesi
  C-)E1 Yetki belgesi
  D-)E2 Yetki belgesi
46.    Yolcunun taşınması yükümlülüğü içeren, yönetmelikle öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeye ne denilmektedir?
  A-)ATA Belgesi
  B-)Sorumluluk Sigortası
  C-)EURO-1 Belgesi
  D-)Yolcu Bileti
47.    Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilkyardım çantasında bulundurulur?
  A-)Tentürdiyot
  B-)Yara merhemi
  C-)Üçgen sargı bezi
  D-)Oksijenli su
48.    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında tazminat talebinde bulunmak için aşağıdaki evrakların hangisi istenmez?
  A-)Trafik zaptı
  B-)Hasarlı araç fotoğrafları
  C-)Ehliyet ve ruhsat fotokopisi
  D-)Vergi levhası
49.    Zorunlu karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları, aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından belirlenip yürürlüğe girer?
  A-)ıçişleri Bakanlığı
  B-9Hazine Müşteşarlığı
  C-)Ulaştırma Bakanlığı
  D-)Merkez Bankası
50.    Bir hastalığa bağlı olarak gelişen rahatsızlıkları teminat kapsamına alan poliçe aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)CMR Sigortası
  B-)Kasko Sigortası
  C-)Yeşil Kart Sigortası
  D-)Sağlık Sigortası