RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 10
1.    1.Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?
  A-)Radyo dinlemek
  B-)Kafein almak
  C-)Araçtan inip, kısa süreli bir yürüyüş yapmak
  D-)Uygun bir yerde park edip, yeterli uykuyu alıncaya kadar uyumak
2.    2.şerit değiştirmek isteyen sürücüle, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?
  A-)Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek
  B-)Arakan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek
  C-)Önündeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek
  D-)Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek
3.    3.Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biride aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yolu hemen trafiğe açmak ve yolu düzenlemektir
  B-)Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekildedurmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli emniyet tedbirlerini almak
  C-)Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmektir
  D-)Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi etmek veya ettirmektir
4.    4.Aşağıdakilerden hangisi araç kabini içerisinde uymamız gereken kuraldır?
  A-)Kabin içerisinde sabitlenmemiş malzeme olmamalıdır
  B-)Kabin içerisi düzenli ve temiz olmalıdır
  C-)Süs bebek, bayrak vb. gibi görüş açımızı ve dikkatimizi dağıtacak eşyalar olmamalıdır
  D-)Hepsi
5.    5.ıstatistiklere göre; araç kullanırken cep telefonu kullanımı, kaza olasılığını kaç kat artırmaktadır?
  A-)2 Kat
  B-)3 Kat
  C-)4 Kat
  D-)5 Kat
6.    6.Türkiye karayollarında meydana gelen kazalarında %99 kusur payı ile sorumlu olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Araçlar
  B-)ınsan
  C-)Hava şartları
  D-)Yollar
7.    7.Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Trafiğe etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalıveya hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemektedir
  B-)Kaza yerindeki durumu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir
  C-)Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapatmaktır
  D-)Aksine yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır
8.    8.Yorgunluğun temel belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Karar verme yeteneğinin zayıflaması
  B-)Unutkanlık
  C-)Tepki süresinin yavaşlaması
  D-)Hepsi
9.    9.ıstatistiklere göre trafik kazaları en çok aşağıdaki saatlerin hangisinde gerçekleşmektedir?
  A-)Öğlen 13:00-15:00 Gece 03:00-05:00
  B-)Öğlen 15:00-17:00 Gece 05:00-06:00
  C-)Öğlen 12:00-13:00 Gece 03:00-05:00
  D-)Öğlen 12:00-13:00 Gece 05:00-06:00
10.    10.Dar yollar, otoban çıkışları, göbekler yalnış yükleme uygun olmayan hız aşağıdakilerden hangi olayı yaratır?
  A-)Devrilme
  B-)Arkadan çarpma
  C-)Yayaya çarpma
  D-)Hiçbiri
11.    11.Kazalar genellikle karayolunun hangi kesiminde olmaktadır?
  A-)Kavşakları bol olan yol kesimlerinde
  B-)Dönemeçleri bol olan kesimlerde
  C-)Dar köprü ve menfezli olan kesimlerde
  D-)Düz, kavşaksız ve eğimi olmayan yol kesimlerinde
12.    12.Duruş mesafesini arttıran en önemli etken hangisidir?
  A-)Dik yokuş
  B-)Buzlu zemin yüzeyi
  C-)Boş araç
  D-)Yavaş hız
13.    13.Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?
  A-)Sürücünün yorgun olup olmadığına
  B-)Yol zemininin çamurlu olmasına
  c-)Araçlar lastiklerinin yeniliğine
  D-)Yolun eğimine
14.    14.Ölümle sonuçlanan trafik kazaları için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  A-)Cumhuriyet savcısı tahrikatına kadar yol trafiğe açılmaz
  B-)Görevli kaza bölgesini i,şaretleyerek yolu kullanımına açar
  C-)Araçlar bilirkişi raporundan sonra kaldırılabilir
  D-)Hiçbiri
15.    15.Aşağıdakilerden hangisinin tehlikeli madde taşıyan araç kazalarından sonra sürücünün alınması gereken önlemlerden biri değildir?
  A-)Kaza yerini emniyete almak
  B-)Rüzgarı arkasına alarak yangını söndürmek
  C-)Gönderene haber vermek
  D-)Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek
16.    16.Yurdumuzda meydana gelen trafik kaza sebeplerinden %70 gibi büyük bir orana sahip faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Alkol
  B-)Virajlı yol
  C-)Yorgunluk ve uykusuzluk
  D-)Teknik nedenler
17.    17.Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yayalar
  B-)Yolcular
  C-)Sürücüler
  D-)Trafik görevlileri
18.    18.Ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Trafik kazası
  B-)ış kazası
  C-)Spor kazası
  D-)Ev kazası
19.    19.Hangi trafik kazası asli kusur sebebi sayılır?
  A-)Tek yönlü yola ters yönden girmek
  B-)ıki yönlü yola ters yönden girmek
  C-)Tek yönlü yolda öndeki aracı izlemek
  D-)Bölünmüş yolda öndeki aracı izlemek
20.    20.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
  A-)Alkollü içki almış olarak araç kullanmak
  B-)Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
  C-)Hız sınırlarına uymamak
  D-)Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek
21.    21.Sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalarda taraf, olanlar anlaşılır ve yetkililerin gelmesine gerek görmezler ise ne yaparlar?
  A-)Durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılırlar
  B-)Anlaşsalar bile yetkililerin gelmesini beklerler
  C-)Anlaşamadıkları halde yetkilileri çağırırlar
  D-)Trafik kazalarında anlaşma kabul edilmediğinden yetkilileri çağırırlar
22.    22.Kazaya karışan veya olay yerinden geçenlerin sorumluluklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kazayerinde usulüne uygun ilk yardım yapmak, olayı en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna bildirmektir
  B-)Kaza ile ilgili iz ve delilleri krokiye alıp yetkililere teslim etmektir
  C-)Başka kaza olmasın diye yolu trafiğe kapatmak ve trafiği düzenlemektir
  D-)Kazazedelere ilk yardım yapabilecek kişileri olay yerine getirmektir
23.    23.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
  A-)Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
  B-)Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde durmamak
  C-)Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
  D-)Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
24.    24.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
  A-)Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek
  B-)Öndeki aracı yakından takip etmek
  C-)Dönüş manevralarını yanlış yapmak
  D-)Öndeki aracı hızlı geçmek
25.    25.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
  A-)Karşı şeride tecavüz etmek
  B-)Yanlış şeritten gitmek
  C-)Uykusuz araç kullanmak
  D-)Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak
26.    26.Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
  A-)Güvenlik için yansıtıcı cihazlarını koyması
  B-)Bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
  C-)Olayı yetkililere bildirmesi
  D-)Kazaya karışan aracı yol dışına çekmesi
27.    27.Maddi hasarlı kazalarda tarafların anlaşmaları halinde aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
  A-)Zorunlu mali sorumluluk sigortasına haber vermek
  B-)Anlaşma ile ilgili yazılı belge düzenlenmesi
  C-)Araçların kaza yerinden kaldırılmasına
  D-)Kaza yerinin temizlenmesine
28.    28."Trafikte tekrar yoktur" sözüyle hangisi anlatılmak istenmektedir?
  A-)Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz
  B-)Trafikteki hatalar telafisi imkansız sonuçlar doğurur
  C-)Yolculuklar sürücüye deneyim kazandırır
  D-)Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanmak istenmez
29.    29.Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında hangisi asli kusur sayılır?
  A-)Ensoldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
  B-)Öndeki araca arkadan çarpılması
  C-)Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gidilmesi
  D-)Takip mesafesine uyulmaması
30.    30.Park halindeki araca çarpan sürücünün yangisini yapması yanlıştır?
  A-)Zarar verdiği aracın sahibini bulması
  B-)Trafik zabıtasına haber vermesi
  C-)Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
  D-)Zarar fazla değil ise olay yerinden uzaklaşmalı
31.    Sürücüler kullandıkları araçlarınhızlarını aşağıdakilerden hangisine göreayarlamak zorundadırlar?
  A-)Sürücünün sağlık durumuna göre
  B-)Aracın markasına, modeline göre
  C-)Aracın fenni muayeneden geçmediğine göre
  D-)Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük, trafik durumuna göre
32.    Saatte 90 km hızla seyreden bir sürücü öndeki aracı emniyetli olarak kaç metre mesafeden takip edebilir?
  A-)30 metre
  B-)45 metre
  C-)60 metre
  D-)75 metre
33.    Seyir halindeyken öndeki araçla en güvenli takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır?
  A-)Araç boyunun iki katı kadar
  B-)Araç ağırlığının üç katının metre cinsinden mesafe kadar
  C-)Araç hızının yarısının metre cinsinden mesafe kadar
  D-)Araç hızının metre cinsinden mesafe kadar
34.    Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
  A-)Fren mesafesinin
  B-)Duruş mesafesinin
  C-)Takip mesafesinin
  D-)ıntikal mesafesinin
35.    Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
  A-)Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebileceği kadar
  B-)Araç uzunluğunun üç katı kadar
  C-)Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
  D-)Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
36.    Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek
  B-)Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
  C-)Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
  D-)Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görünüşünün açık olmasına dikkat etmek
37.    Kol ve grup halinde seyreden sürücülerin araçları arasında bulundurmak zorunda oldukları mesafenin ölçüsü en az ne kadar olmalıdır?
  A-)20 metre
  B-)Takip mesafesi kadar
  C-)30 metre
  D-)40 metre
38.    Güvenli bir sürüşe başlamak için araca binmeden önce aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
  A-)Römork ve yarı römork bağlantı kablolarının kontrolü
  B-)Motor soğutma sıvısının kontrolü
  C-)Cep telefonunun bataryasının doluluk durumunun kontrolü
  D-)Hava tüplerinin içindeki suyun boşaltılması
39.    Aşağıdaki kontrollerden hangisinin doğrudan doğruya güvenli sürüşe etkisi yoktur?
  A-)Lastik hava basınçlarının kontrolü
  B-)Ses cihazlarının çalışıp çalışmadığının kontrolü
  C-)Fren sisteminin kontrolü
  D-)Branda gerginliğinin kontrolü
40.    Öne doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlarla karşılaşılır?
  A-)Geçilecek aracın sürücünün ikaz ederk geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
  B-)Acil durumda fren mesafesi artar ve güvenli duruş yapılamaz
  C-)Motorun soğutması aksak olur hareket artar
  D-)Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
41.    Aşağıdaki kontrollerden hangisi motor kaputunun içinde kontrollerden değildir?
  A-)Fren lambalarının kontrolü
  B-)Motor soğutma suyunun kontrolü
  C-)Fren hidrolik yağının kontrölü
  D-)Motor yağının kontrolü
42.    Aşağıdaki risklerden hangisi aşırı yüklemeyle ilgili değildir?
  A-)Lastiklerin çabuk yıpranması
  B-)Makas ve amortisör sistemlerin zarar görmesi
  C-)Virajlarda yol dışına çıkma riskinin artması
  D-)Ön camın buğulanması nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi
43.    Genellikle hız limitleri %10'a kadaraşıldığında kontrol görevlilerinin cezai işlem uyguladığı görülmektedir.Sizce bunun sebebi nedir?
  A-)Yasalarda yer aldığı için
  B-)Yöneticileri o yönde talimat verdiği için
  C-)Araçların hız göstergesinin hassasiyeti farklı olabileceği sebebi ile oluşmuş yazılı olmayan genel kabül görmüş bir uygulama olduğu için
  D-)Hız ölçüm ve kontrol cihazlarıo şekilde ayarlandığı için
44.    Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşılır?
  A-)Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
  B-)Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
  C-)Motorun soğutması aksak olurhareket artar
  D-)Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için umulmayan kazalar oluşabilir
45.    Sabitlenmemişyükler ile sıvı yüklerin naklinde karşılaşacak zorluklardan bazıları aşağıda listelenmiştir. Listede olmaması gereken hangisidir?
  A-)Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
  B-)Kalkışta dalga hareketi yaparak hızlanmayı zorlaştırır
  C-)Frenleme esnasında araçtan bağımsız olarak hareket ederek duruş mesafesini arttırır
  D-)Ani duruşlarda araçtan bağımsız hareket etmeye devam edeceği için umulmayan kazalar oluşabilir
46.    Aynı yolda, aynı hızda seyretmekte olan bir otomobil ile kamyon aynı anda durmak isterse ne gibi durum oluşur?
  A-)Otomobil, kamyonun durdurduğu mesafenin yarısı civarından bir mesafede durur
  B-)Otomobil, kamyonun durduğu mesafenin iki katı civarından bir mesafede durur
  C-)Otomobil, kamyonun durduğu aynı anda ve aynı mesafede durur
  D-)Fren balataları daha yeni olan önce durur
47.    Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerinin yararlarından biri olarak kabul edilmez?
  A-)Kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yöneltir
  B-)Kaza anında vücudun istek dışı savrulmasını engeller
  C-)Kaza anında ön tarafta vücuda zarar vermeyecek yumuşak bir ortam yaratır
  D-)Kaza anında meydana gelen çarpmalardan omuriliğinhasar görmesini engeller
48.    Aşağıdakilerden hangisi hava yastığı bulunan araçlarda sürücünün dikkat etmesi gereken kurallardan birisi değildir?
  A-)Sürücü direksiyondan en az 25 cm mesafede olmalıdır
  B-)Hava yastığı olduğu için emniyet kemerinin doğru takılması önemli değildir
  C-)Koltuk mümkün olduğunca geriye çekilmiş olmalı
  D-)12 yaşından küçüklerin arka koltuğa oturulmasına dikkat edilmeli
49.    Belirtilen hız limitlerini & 10'luk tolerans limitine kadar hızla araç sürmek halinde durma mesafesi nasıl etkilenir?
  A-)Hızının durma mesafesine etkisi yoktur
  B-)Durma mesafesi ortalama % 10'ye yakın artar
  C-)Fren sisteminde ABS olup olmadığına bağlı
  D-)Otomobillerde değişmez, kamyonlarda 2 misli daha uzun mesafede durabilirler
50.    Sollama yapmak isteyen bir araç kaç metre önceden sol şeride geçmelidir?
  A-)60 m
  B-)70 m
  C-)Takip mesafesi kadar
  D-)Karşı yönden gelen araca bağlı