RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 4
1.    1 Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri mola vermeden sürekli olarak en fazla kaç saat çalışabilir?
  A-) 4 saat
  B-) 6 saat
  C-) 5 saat
  D-) 3 saat
2.    2 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri, olağan üstü durumlar hariç 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak en afazla kaç saat çalışabilirler?
  A-) 8 saat
  B-) 9 saat
  C-) 10 saat
  D-) 12 saat
3.    3 Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğnce kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması sorunlu donanım hangisidir?
  A-) Takograf
  B-) Taksimetre
  C-) Telsiz
  D-) Telefon
4.    4 Takograf kayıtları ne kadar süre ile saklanmalıdır?
  A-) ıki ay süre ile sürücüde 4 yıl şirkette saklanmalıdır
  B-) ıki ıl süre ile saklanmalıdır
  C-) Bir ay süre ile taşıtta ve 5 yıl süre ile şirkette saklanmalıdır
  D-) Bir yıl süre ile saklanmalıdır
5.    5 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri kaç gün çalıştıktan sonra bir gün istirahat hakkına sahiptir?
  A-) 6 gün
  B-) 12 gün
  C-) 5 gün
  D-) ış yoğunluğuna göre değişir
6.    6 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri mola vermeden kesintisiz olarak en fazla kaçsaat araç sürebilir?
  A-) 4.00 saat
  B-) 4.30 saat
  C-) 4.45 saat
  D-) 5.00 saat
7.    7 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün takograf kağıdını incelediğinizde 2 saat ara ile 15 dakika mola verdiğini gördünüz ne düşünürsünüz?
  A-) Fazla mola verdigini düşünürüm
  B-) Kaytardığını düşünür kesinti yaparım
  C-) Kurallara uygun olduğunu düşünürüm
  D-) Mola süresinin 45 dakika olduğunu bir daha tekrar etmemesi gerektiğini
8.    8 Devamlı olarak 4,5 saat ile sınırlanan araç kullanma yasağı aşağıdaki sürücü gruplarından hangileri için geçerlidir?
  A-) Ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan kuruluşlar
  B-) ıl içi ve il sınırları içinde faaliyet gösterenler
  C-) Taksi ve minibüs şoförleri
  D-) Sadece TIR şoförleri
9.    9 Takograf kayıtlarını 1 y süre ile muhafaza etmek kimin görevidir?
  A-) şverenin
  B-) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerin
  C-) Sürücülerin
  D-) şoförler ve otomobilciler derneğinin şoförler ve otomobilciler derneğinin
10.    10 Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri üst üstte kaç gün çalışabilirler?
  A-) 10 gün
  B-) 12 gün
  C-) 14 gün
  D-) 8 gün
11.    11 2918 sayılı Kara yolları trafik kanununa göre; şoförler her 24 saatte için ne kadar kesintisiz dinlecenecektir?
  A-) 10 saat
  B-) 11 saat
  C-) 12 saat
  D-) 13 saat
12.    12 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan moturlu araç sürücülerinin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrıyabilir?
  A-) Araçların feribotta veya trenle taşınması durumunda
  B-) Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda
  C-) Aracın yüküyle uğraşması durumunda
  D-) Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklenmesi durumunda
13.    13 Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri defteri veya listeyi kim tutulmalıdır?
  A-) Sürücüler
  B-) Araç personeli
  C-) Araç işletenleri
  D-) Emniyet görevlileri
14.    14 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri ile ilgili yapılan kontrollerde aşağıdakilerden hangileri kontrol edilir?
  A-) Günlük araç kullanma süreleri
  B-) Mola süreleri
  C-) Haftalık ve günlük dinlenme süreleri
  D-) Hepsi
15.    15 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri 2 hafta üst üste olmamak koşulu ile bir hafta en fazla kaç gün araç sürebilir?
  A-) 7 gün
  B-) 6 gün
  C-) 4 gün
  D-) 3 gün
16.    16 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri bir haftada en az kaç gün hafta tatili kullanırlar?
  A-) 3 gün
  B-) 7 gün
  C-) 5 gün
  D-) 1 gün
17.    17 Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?
  A-) Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak
  B-) Kanayan bölgeye baskı uygulamak
  C-) Kanayan yer kol ve bacaklarda ise kalp seviyesinden yukarıya kaldırmak
  D-) Turnike uygulamak
18.    18 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılmalıdır?
  A-) 2
  B-) 4
  C-) 7
  D-) 5
19.    19 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  A-) 126 saat
  B-) 108 saat
  C-) 90 saat
  D-) 54 saat
20.    20 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün 4,5 saatlik devamlı taşıt kullanma süresinin sonunda bir dinlenme süresini kullanmaya başlamıcaksa en az kaç dakikalık bir mola vermek zorundadır?
  A-) En az 45 dakika
  B-) En az 15 dakika
  C-) En az 10 dakika
  D-) Mola vermek zorunda değil
21.    21 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu bir araçta 2 sürücüsü görevli ise her birinin dinlenme ve çalışma saat koşullaları nasıl olur?
  A-) Her 9 saatlik çalışma süresince 4,5 saat kesintisiz dinlenirler
  B-) Her 10 saatlik çalışma süresince 5 saat kesintisiz dinlenirler
  C-) Her 7 günde bir 11 saat kesintisiz dinlenirler
  D-) Her 30 saatlik çalışma süresince 8 saat kesintisiz dinlenirler
22.    22 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' na göre araçlarında takograf bulunmayan çekiçi sürücüleri aynı zamanda araç sahibi değiller ise aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sadece sürücüye para cezası kesilir
  B-) Sadece araç sahibine(tescil plakasına) ceza kesilir
  C-) Ceza kesilme araç trafikten men edilir
  D-) Sürücü araç sahibne ceza kesilerek araça uygun hale getirilinceye kadar trafiktan men edilir
23.    23 Aşağıdaki organların hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
  A-) Mide
  B-) Akciğer
  C-) Karaciğer
  D-) Dalak
24.    24 Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
  A-) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir
  B-) Sürücünün çalışma ve dinlenme süresiyle yaptığı hızı tespit etme
  C-) Sürücünün çalıştığı günleri ve ücretini tespit etmektir
  D-) Sürücü taşıdğı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir
25.    25 Aşağıdaki araçların hangilerinde ''takograf cihazıf'' bulundurmak ve kullanmak zorundadır?
  A-) şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
  B-) Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda
  C-) şehitiçi ve şehirdışı yolcu taşıyan bütün araçlarda
  D-) Kamyon, otobüs ve çekicilerde
26.    26 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresince ne gibi bir değişiklik olur?
  A-) Bir değişiklik olmaz
  B-) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
  C-) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
  D-) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
27.    27 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde 9 saat dinlenmiş ancak daha sonra sefere çıkmıştır. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresi kaç saat kalmıştır?
  A-) 2 saat
  B-) 3 saat
  C-) 4 saat
  D-) Sefere çıktığı için günlük dinlenme süresinin tamamlamıştır
28.    28 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün aracının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması halinde dinlenme süresi kaç saat uzatılır?
  A-) Bir değişiklik olmaz
  B-) 1 saat uzatılır
  C-) 2 saat uzatılır
  D-) 3 saat uzatılır
29.    29 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden decamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?
  A-) 3 saat 30 dakika
  B-) 4 saat
  C-) 4 saat 30 dakika
  D-) 5 saat 30 dakika
30.    30 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücü araç yüklenirken yüklemeye 1,5 saat yardım ettikten sonra her iki saatte bir dakika olmalıdır ve toplam kaç saatlik araç kullanma süresinden sonra günlük dinlenmeyi hakeder?
  A-) En az 15 er dakika mola ve toplam 7,5 saat
  B-) En az 45 er dakika mola ve toplam 7,5 saat
  C-) En az 15 er dakika mola ve toplam 9 saat
  D-) En az 45 er dakika mola ve toplam 9 saat
31.    31 Uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki bazı çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) UNICEF
  B-) NATO
  C-) OPEC
  D-) ILO
32.    32 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü ilk hafta 2 günü 10 saat diğerleri 9 saat olmak üzere 6 gün çalıştıktan sonra haftalık sinlenmesini de yapmıştır. Takip eden hafta ne kadar süre çalıstıktan sonra haftalık dinlenmeyi hakeder?
  A-) Günlük en fazla 9 ar saatden toplam 36 saat çalıştıktan sonra
  B-) Günlük 9 ar saatlik çalışma ile 4 gün sonra
  C-) Günlük en fazla 9 ar saatden toplam 34 saat çalıştıktan sonra
  D-) Günlük 9 ar saatlik çalışma ile 6 gün sonra
33.    33 Aşağıdakilerdeb hangisi taşıt süücülerinin yapması gereken işlemlerden biri değildir?
  A-) Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmeleri
  B-) Zorunlu olduğu halde takografi bulunmayan veya takoğrafları iş durumunda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları
  C-) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri, zorunludur
  D-) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu,işe çıkış yer gün ve saati ie gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya lste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları
34.    34 Mollolar süresince ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç ile ilgili başka bir işle meşgul olurlarsa bu süre molla sayılırmı?
  A-) Evet
  B-) Sayılmaz
  C-) Otoparka ise evet
  D-) Direksiyonun arkasında ise evet
35.    35 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün yolculuk esnasında aldığı molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılabilirmi?
  A-) Evet
  B-) Sayılmaz
  C-) 45 dakikanın üzerinde ise evet
  D-) Direksiyonun arkasında ise evet
36.    36 Açık karın yarası olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilebilir?
  A-) Yan yatış
  B-) Yüz üstü yatış
  C-) Yaralı bölge alt tarafta kalacak şekilde
  D-) Yranın yönüne göre değişir
37.    37 Geniş alanlı vücut yanıklarında tehlike sınırı yüzde kaçtır?
  A-) 5
  B-) 10
  C-) 20
  D-) 60
38.    38 Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saate kaç km.nin üstünde bir hızla sürmezler?
  A-) 20
  B-) 15
  C-) 50
  D-) 35
39.    39 Kontrolsüz (bari yersiz) demiryolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?
  A-) Makul bir mesafede mutlaka durmamalıdır
  B-) Demiryolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler
  C-) Hızlarını arttırarak geçmellidirler
  D-) Demiryolu tek hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler
40.    40 Aşağıdakilerden hangisi arzıalı aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
  A-) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
  B-) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
  C-) Her iki aracın dolu olması
  D-) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması
41.    Trafik para cezaları ilk bir ay içinde ödenmediği taktirde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A-)Her ay %5 faiz uygulanır
  B-)Ceza 2 katına çıkar
  C-)Araç trafikten men edilir
  D-)3 gün hapis cezası verilir
42.    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerindendir?
  A-)Halsizlik, soğuk terleme,darbe alınan yerde sertlik, kızarıklık
  B-)Kalpte çarpıntı, heyecenlılık, yüzde kızarma
  C-)Vücut sıcaklığında artış, konuşmada zorluk
  D-)Sıcak terleme ateşin artması
43.    Motora zarar veren başlıca faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Isı
  B-)Yağ
  C-)Paslanma
  D-)Hiçbiri
44.    Süspansiyonun en büyük düşmanı nedir?
  A-)Bozuk yol
  B-)Fazla yük
  C-)Çukurlar
  D-)Hepsi
45.    Birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir?
  A-)88
  B-)135
  C-)90
  D-)100
46.    Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinin, en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Tepe üstleri
  B-)Virajlar
  C-)Kavşaklar
  D-)Hemzemin geçitler
47.    ıyi bir sürüş pozisyonu elde etmek için sürücü koltuğu nasıl ayarlanmalıdır?
  A-)Sürücü elini uzattığında bileği, direksiyonun en alt kısmına uzanacak konumda ayarlanmalıdır
  B-)Sürücü elini uzattığında bileği, direksiyonun en üst kısmına uzanacak konumda ayarlanmalıdır
  C-)Sürücü elini uzattığında dirseği, direksiyonun en alt kısmına uzanacak konumda ayarlanmalıdır
  D-)Her sürücü koltuğunu, rahatına uygun bir pozisyona getirmelidir
48.    Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede zihinsel bir yöntemdir?
  A-)Problem çözme becerileri
  B-)Aşamalı kas gevşetme
  C-)Beslenme
  D-)Kalp atışı BGB eğitimi
49.    Aşağıdaki geçiş belgeleri türlerinden hangisi araç tipine göredir?
  A-)Ücretli/Ücretsiz
  B-)Saat ücretli
  C-)Konvansiyonel
  D-)UBAK
50.    Aşağıdakilerden hangisi "kullanım şekline göre" geçiş belgesi türü değildir?
  A-)ıkili
  B-)Transit
  C-)Ücretsiz
  D-)Üçüncü ülke