RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 12
1.    Boş olarak karayolunda kullanılan tehlikeli maddetaşıyan araçlar hangi hızla sürebilir?
  A-) Tehlikeli maddenin cinsine uygun bir hızla
  B-) Yol ve trafik durumuna uygun bir hızla
  C-) Kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla
  D-) Aracın teknik özelliğine uygun bir hızla
2.    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane kaç kilogramlık yangın söndğrme cihazı bulundurulmaktadır?
  A-) 5 kilogramlık 3 adet
  B-) 6 kilogramlık 2 adet
  C-) 8 kilogramlık 2 adet
  D-) 10 kilogramlık 2 adet
3.    Tehlikeli maddelerin taşımasında kullanılan ambalajlar aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Variller
  B-) Tahta fıçılar
  C-) Bidonlar
  D-) Hepsi
4.    ADR' ye göre sürücünüün yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A-) Hasarlı parça yükleri nakledilmez
  B-) Yangın söndürücüleri ve diğer öngörülmüş donanımları bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere göstermelidir
  C-) Refakat evraklarını yanında bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere göstermelidir
  D-) Yükü biran önce teslim etmek amacıyla üztünlük kullanarak en kısa yolutakip etmelidir
5.    Araca uygun ikaz levhaları rakamlar ve tehlikeli etiketleri ile donatmak kimin görevidir?
  A-) Sürücü
  B-) Araç sahibi
  C-) Yükleyici
  D-) Nakliyeci
6.    Bir kaza sonucunda tehlikeli madde serbest kalmıştır,Sürücü ilk önce kime haber vermelidir?
  A-) Polis itfaiyeye
  B-) Ulaştırma Bakanlığına
  C-) Halkı uyarmak için yerel basına
  D-) ışyerine
7.    Sürücü tarafından tehlikeli madde ile yüklü paketler açılabilrmi?
  A-) Hayır
  B-) Evet
  C-) Firma izin verirse
  D-) Yetkili izin verirse
8.    Tehlikeli madde etiketlerinin amacı nedir?
  A-) Maddenin dayanıklılığı hakkında bilgi verir
  B-) Paketlerin ortaya çıkarabileceği tehlikeleri belirtirler
  C-) Renk uyumuna katkıda bulunurlar
  D-) Paketlerin düşme yüksekliğini belirtirler
9.    Tehlikeli madde paketleri ile yüklü bir araçta kaç ikaz levhası olmalıdır?
  A-) Bir(önde )
  B-) ıki (ön ve arkada)
  C-) ıki (yanlarda)
  D-) Dört (ön,arka ve yanlarda)
10.    ışaretleme zorunluluğu olan miktarda tehlikeli madde taşıyan bir araçta hangi durumda ikaz levhalarının takılmasından vazgeçilebilir?
  A-) Tehlikeli madde danışmanı izin verirse
  B-) Gönderen izin verirse
  C-) Karayollarından gerekli izin belgesi alınırsa
  D-) Hiçbir durumda
11.    Hangi tehlikeli madde ile yüklü olan paketler taşınmaya alınmaz?
  A-) ıç su yollarında taşınacak olan paketler
  B-) 2 metreden daha yüksek olan yüklerin taşınması
  C-) Tehlikeli maddenin dışarıya sızabilecek hasarlı paketlerin taşınması
  D-) Derin dondurulmuş paketler
12.    Hangi evrakta taşınan tehlikeli maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vardır?
  A-) ADR belgesinde
  B-) Kaza / Acil Durum Talimatında
  C-) Ruhsatında
  D-) Taşıma evrakında
13.    Paketleme gurubu nedir?
  A-) Maddenin tehlike derecesini ifade eder
  B-) Taşınan paketin uygunluğunu gösterir
  C-) Tehlikeli maddelerin paketlerle taşınmasını ifade eder
  D-) Hiçbiri
14.    ışaretleme mecburiyeti olan bir Tehlikeli Madde Taşımasında uygun bir ikaz yeleği hakkında hangi durumlarda bulundurulmalıdır?
  A-) Tüm taşımalarda
  B-) Sadece tank konteynır ile yapılan ulusal taşımalarda
  C-) Sadece iki adetten fazla madde taşındığında
  D-) Sadece sınıf 3 e ait tehlikeli maddeler taşındığında
15.    Sürücü tehlikeli madde yüklü aracını park ederken aşağıdaki önlemlerden hangisini uygulamalıdır?
  A-) Aracın istenmeden kaymasını önlemek için el firenini çekmelidir
  B-) ıkaz levhasını kapatmalı veya çıkartmalıdır
  C-) Radyoyu ve aracın ışık tertibatını kapatmalı
  D-) Üzerinde ''tehlikeli madde uzak durunuz'' diye bir uyarı levhası takmalıdır
16.    Hangi durumlarda işaretleme zoronluluğu olan tehlikeli medde taşımasında sürücü kurallara aykırı davranır?
  A-) Kaza sonrası polise haber verirse
  B-) Uygun koruma teçhizatı bulundurmazsa
  C-) Park yerinde dinlenirse
  D-) Pak durumunda el frenini çekerse
17.    Tehlikeli sıvı madde taşıyan tankerlerin sarnıçlarındaki doluluk oranı en az % kaç olmalıdır?
  A-) %30
  B-) %60
  C-) %80
  D-) %100
18.    Tehlikeli madde taşıyan tanker sürücüleri önünde seyreden araçları seyir halinde en fazla kaç metre mesafe ile takip zorunluluğu vardır?
  A-) 10 metre
  B-) 30 metre
  C-) 49 metre
  D-) 50 metre
19.    Tehlikeli madde taşıyan tanker sürücüşeri, durma ve duraklama esnasında önündeki araçlara en fazla kaç metre yaklaşarak durabilirler, bu araçlara yaklaşan diğer araçlar bu aralara en fazla kaç metre yaklaşabilirler?
  A-) Bir araç boyu mesafede durabilirler
  B-) Fark etmez istedikleri mesafede durabilirler
  C-) 20 metre mesafeden fazla yaklaşamazlar
  D-) 100 metre mesafede durmalıdırlar
20.    Hangi ikeli maddenin taşınabilemsi için Atom Enerjisi Komisyonunun izin alması gereklidir?
  A-) Radyoaktif maddeler
  B-) Patlayıcı maddeler
  C-) Yanıcı maddeler
  D-) Zehirleyici maddeler
21.    Tehlikeli meddelerde kaç çeşit paketleme grubu bulunur?
  A-) 1 çeşit varille
  B-) 2 çeşit varil ve plastik bidon
  C-) 3 çeşit varil,plastik bidon, karton ve mukavva
  D-) Çok çeşitli paketleme grubu olabilir
22.    Hangi evrakta taşınan maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vardır?
  A-) ADR Belgesinde
  B-) Kaza / Acil Durum Talimatında
  C-) Ruhsatında
  D-) Taşıma evrakında
23.    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin otoyollardaki azami hız kaçtır?
  A-) 60 Km
  B-) 50 Km
  C-) 30 Km
  D-) 80 Km
24.    Tanker ve tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri doldurma ve boşaltma esnasında aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamazlar?
  A-) Araçlarında herhangi bir arıza varsa bunu tamir edemezler
  B-) ) Araçların motoru çalışır vaziyette araç içerisinde uyuyamazlar
  C-) Araçlarının başından ayrılıp kontrolsüz bir şekilde dolmasını veya boşaltılmasını sağlıyamazlar
  D-) Hepsi
25.    Tanker sürücülerinin viraj riskleriile diğer araç sürücülerine viraj riskleri arasında ne fark vardır?
  A-) Tüm araçlar için viraj aynıdır, hiç fark yoktur
  B-) En büyük risk hareket halinde hareketli (alışkan) yük taşıyan tanker araçlarınındır
  C-) En fazla risk küçük araç sınıfından olan otomobillerindir
  D-) Tüm araç sınnıfları için viraj tehlikesi aynı orandadır
26.    Tanker sürücülerinin fren mesafeleri ile kamyon ve diğer araç sürücülerinin fren mesafeleri arasında nefark vardır?
  A-) Tüm araçların fren sistem ve mekanızmaları aynıdır
  B-) Kamyon sürücüleri frenleme esnasında tanker sürücülerine göre daha uzun mesafede dururlar
  C-) Tanker sürücüleri kamyon sürücülerine göre daha uzun mesafede durabilirler
  D-) Her iki araç sürücüsüde aynı hızda gidiyorlarsa aynı mesafede durabilirler aralarında taşımış oldukları yükün bir önemi yoktur
27.    Tehlikeli madde taşıyan raç sürücüleri park etme kurallarından aşağıdakilerden hangisine uyması zorunluluğu vardır?
  A-) Özellikle tehlikeli madde yanıcı,yakıcı,parlayıcı,patlayıcımaddeler için ayrılmış park alanlarını seçmeleridirler
  B-) Mutlaka park halinde araç sürücü veya yardımcısı tarafından gözlenmelidir
  C-) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda park halinde diğer park etmiş araçlardan 20 metre mesafe uzağına park etmelidr
  D-) Hepsi
28.    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri araöların dolumu ve boşaltımı sırasında aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
  A-) Elektrostatik ayakkabı giyinmek
  B-) Eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmak
  C-) Sigara içmemek
  D-) Hepsi
29.    Tehlikeli maddelerin taşınma sırasında Kara yoluna dökülen , sızan ve akan tehlikeli maddenin temmizlenmesinden kim sorumludur?
  A-) Araç sürücüsü
  B-) Yük yükleyen firma sorumlusu
  C-) Karayolları Genel Müd.Sorumludur
  D-) Hiçbiri
30.    Tehlikeli maddenin uluslararası taşınma esnasında hazırlanacak taşıma evraklarının hangi dilde düzenlenmesi gerekir?
  A-) Yükün(tehlikeli maddenin) Yüklendiği ülkenin dilinde
  B-) Tehlikeli maddenin boşaltılacağı ülkenin dilinde
  C-) Türkçe ve ingilizce
  D-) Hangi ülke sınırlarından geçilerek varılacak ülkeyekadar geçilecek bütün ülkelerin dillerinde evrak hazırlanması gerekir
31.    Aşağıdakilerden hangisi madde sınıfındandır?
  A-) Patlayıcı maddeler
  B-) Patlayıcı madde içeren nesneler
  C-) Gazlar
  D-) Hepsi
32.    Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde sınıfınddan medde değildir?
  A-) Su
  B-) Her türlü gıda maddesi
  C-) Demir ve demir ürünleri
  D-) Hepsi
33.    Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kırmızı hat
  B-)Sarı hat
  C-)Yeşil hat
  D-)Mavi hat
34.    Gümrük mevzuatımıza göre, eşyanın fiziki muayenesine gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kırmızı hat
  B-)Sarı hat
  C-)Mavi hat
  D-)Yeşil hat
35.    Gümrük mevzuatımıza göre, eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kırmızı hat
  B-)Sarı hat
  C-)Mavi hat
  D-)Yeşil hat
36.    Gümrük mevzuatımıza göre, serbest dolaşımdaki eşyanın tarihte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam ve kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşımına girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Transit rejimi
  B-)ıhracat rejimi
  C-)Tarihte işleme rejimi
  D-)Dahilde işleme rejimi
37.    Gümrük ve TIR mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınan eşyanın gümrükten geçişi esnasında gümrüğe sunulması gerekli olan belgelerden değildir?
  A-)TIR Karnesi
  B-)Karayolu Taşıtı Onay Belgesi
  C-)CMR Belgesi
  D-)Taşıt Kartı
38.    Gümrük mevzuatımıza göre, Eşyanın Gümrük Mührü Altında Taşınması için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi, hangi merci tarafından verilir?
  A-)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)STOBB
  D-)Gümrükler Baş Müdürlükleri tarafından yetki verilen Gümrük ıdareleri
39.    Gümrük mevzuatımıza göre, Eşayanın Gümrük Mührü Altında Taşınması için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi Gümrükler Başmüdürlükleri tarafından yetki verilen Gümrük idarelerince ne kadar süreyle verilir?
  A-)1 yıl
  B-)2 yıl
  C-)4 yıl
  D-)5 yıl
40.    TIR karnesinin en son sarı voleti (sayfası) ne olarak adlandırılır?
  A-)Hamıle senedi
  B-)Konşimento
  C-)Hasar ve tespit tutanağı
  D-)CMR
41.    Gümrük mevzuatımıza göre, "serbest dolaşımda bulunan eşya" deyimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yurt dışında serbestçe alım satımı yapılan eşya
  B-)Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın, Gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşya
  C-)Yurt dışınadan getirip ülke topraklarından geçilerek başka bir ülkeye götürülen eşya
  D-)Yurt dışından getirilip serbest bölgelere taşınan eşya
42.    Gümrük mevzuatımıza göre, Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne denir?
  A-)Karayolu
  B-)Otoyol
  C-)Gümrük yolu
  D-)Devlet yolu
43.    Gümrük mevzuatımıza göre, giriş ve çıkış gümrük kapıları ile hava yolu taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde inebilecekleri ve gümrük işleri yapan hava limanı ve gümrük yolları ilgili kamu kuruluşların görüşleride alınarak hangi merci tarafından belirlenir?
  A-)Ulaştırma Bakanlığı
  B-)ıçişleri Bakanlığı
  C-)Gümrük Müşteşarlığı
  D-)Dış Ticaret Müşteşarlığı
44.    Gümrük mevzuatımıza göre, gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgilibütün belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süre ile saklamak zorundadırlar?
  A-)1 yıl
  B-)2 yıl
  C-)5 yıl
  D-)10 yıl
45.    Gümrük mevzuatımıza göre, gümrüğe sunulan eşya için Özet Beyan verme süresi nedir?
  A-)Eşyanın gümrüğe sunulan gün mesai bitimine kadar
  B-)Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar
  C-)Eşyanın gümrüğe sunulan izleyen 1 hafta içinde
  D-)Eşyanın gümrüğe sunulan izleyen 30 gün içinde
46.    Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda ilk aranacak grubundandır?
  A-)Eviniz
  B-)Sevkıyat sorumlunuz
  C-Ambulans
  D-)Genel müdür
47.    Bir kaza sonrasında, tehlikeli maddenin serbest kalması halinde, sürücü ilk önce nereye haber vermelidir?
  A-)Polis ve itfaiye
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)Halkı uyarmak için yerel basın
  D-)ışyeri
48.    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerindendir?
  A-)Halsizlik, soğuk terleme, darbe alınan yerde sertlik, kızarıklık
  B-)Kalpte çarpıntı, heyecenlılık, yüzde kızarma
  C-)Vücut sıcaklığında artış, konuşmada zorluk
  D-)Sıcak terleme, ateşin artması
49.    Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım ilkelerden biri değildir?
  A-)Çabuk teşhis koyarak hastayı değerlendirmek
  B-)Geçici önlem almak
  C-)Hastaya fazla zarar vermeden bulunduğu pozisyondan kurtarmak
  D-)Hasta bilinçsizken de ona güven vermek
50.    Aşağıdakilerden hangisi alkolün olumsuz etkilerindendir?
  A-)Doğru düşünmeyi ve karar vermeyi engellemek
  B-)ıntikal ve tepki süresini uzatmak
  C-)Refleksleri yavaşlatmak
  D-)Hepsi