RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 14
1.    D Sınıf Sürücü Belgesi alıcak adaylar kaç yaşını bitirmiş olmalıdır?
  A-) 21
  B-) 22
  C-) 18
  D-) 19
2.    Trafik cezalarında tahsilat derhal yapılmadığı durumlarda, ceza ne kadar süre içerisinde ödendiğinde zamsız ödenir?
  A-) Tutanağın tebliği tarihinden 10 gün sonra
  B-) Bir ay içerisinde
  C-) Tutanağın tebliği tarihinden 7 gün sonra
  D-) Tutanağın tebliği tarihinden sonra 7 gün içinde
3.    Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre; ağır vasıtaların yerleşim yeri dışı hız sınırı kaç km/saattir?
  A-) 50
  B-) 80
  C-) 90
  D-) 120
4.    Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ağır vasıtaların yerleşim yeri içi hız sınırı kaç km/saat tir?
  A-) 30
  B-) 40
  C-) 50
  D-) 60
5.    Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ağır vasıtaların otoyol hız sınırıkaç km/ saaattir?
  A-) 80
  B-) 90
  C-) 100
  D-) Hız sınırı yok
6.    ıki yönlü kara yolunun kullanıldığı, dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisi sağ şeridi izlemek zorundadır?
  A-) Kamyon
  B-) Otomabil
  C-) Kamyonet
  D-) Otobüs
7.    Hangi şartlarda sürücüler araç kullanmaktan derhal men edilirler?
  A-) Hız limitini %30 aşmaları halinde
  B-) Yönetmeliğe aykırı ışık takılması
  C-) Egzoz gaz ölçümünün zamanında yapılmaması
  D-) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanarak güvenli sürüş yeteneklerini kaybetmeleri halinde
8.    Özellikle okul çevrelerinde öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
  A-) Okul geçidi
  B-) Yaya geçidi
  C-) Yaya yolu
  D-) şerit
9.    Sola dönüşlerde süücülerin uymak zorunda olduğu kurallar silsilesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A-) Sola dönüş işareti vermek
  B-) Yolun gidişine ayrılmış kısmının soluna yanaşmak
  C-) Hız azaltmak
  D-) Dar bir kavisle dönmek
10.    Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde sğrğcğlerin ve yolcuların sigra içmesi yasaktır?
  A-) Özel otomobillerde
  B-) Resmi taşıtlarda
  C-) Toplu taşıma taşıtlarında
  D-) ıtfaiye araçlarında
11.    Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç kullanıldığı tespit edilen, araç sürücülerine suçun işlendigi tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; birinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri 8 ay süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  B-) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  C-) Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  D-) Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası verilir
12.    Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığı tespit edilen sürücüler suçun işlendigi tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; ikinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  B-) Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  C-) Sürücü belgeleri 1,5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  D-) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
13.    Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananlara 6 ay hapis cezası ile yönetmelikte belirtilen para cezasına ilaveten aşağıdaki cezaların hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
  B-) Sürücü belgeleri 6 ay geri alınır
  C-) Sürücü belgeleri 1 yıl geri alınır
  D-) Sürücü belgeleri geri alınmaz
14.    Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araöların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçiş kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
  A-) Hızını azaltarak yoluna devam eder
  B-) Selektör yakarak gelen aracı uyarır
  C-) Karşıdan gelenin durmasını bekler
  D-) Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur
15.    Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorlu araçların giremediği ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir?
  A-) Erişme kontrıllü karayolu
  B-) Anayol
  C-) Çift yönlü karayolu
  D-) Tek yönlü karayolu
16.    Kara yollarında sürücülerin kural hataları yapmaları neticesinde karşılaştıkları para cezasını yasal süre içinde ödemedikleri takdirde uygulanacak olan aylık faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Bir ay sona ikiye katlar
  B-) % 10
  C-) % 5
  D-) % 7,5
17.    ıki yönlü kara yolunun kullanıldığı, dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisi ağ şeridi izlemek zorundadır?
  A-) Kamyon
  B-) Otomobil
  C-) Kamyonet
  D-) Otobüs
18.    Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
  A-) Geçiş üstünlüğü
  B-) Yol verme
  C-) Geçiş hakkı
  D-) Geçiş kolaylığı
19.    Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
  A-) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir
  B-) Yavaşlayıp durmalıdır
  C-) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir
  D-) Kalkışa hazırlanmalıdır
20.    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
  A-) Dur anlamındadır, bu yerde durulur kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir
  B-) Bir trafik kazasının olduğunu bildiri, durulur
  C-) Diğer araçlara yol vereceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir
  D-) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir
21.    Bir kavşakta, trafik zabıtasın ile birlikte aynı zamanda ışıklı ve trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
  A-) Trafik işaret levhalarına
  B-) Trafik zabıtasına
  C-) Yer ve yön oklarına
  D-) Işıklı trafik cihazlarına
22.    Çok şeritli yollarda gidişi ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilmez?
  A-) En sağdaki
  B-) Ortadaki
  C-) En soldaki
  D-) Orta ile en sağdaki
23.    Yan yana çizilmiş iki devamlı çicginin anlamı nedir? bu çicgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
  A-) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir hiç bir sebeple çizgilerin soluna geçilmez
  B-) çizgi boyunca durma duraklama ve park etme yasağı konulmuştur
  C-) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir öndeki araçları geçmek yasaktır
  D-) Yolu tek yönlü hale getirmiştir ağır araçların sol tarafına geçmesi yasaktır
24.    Yerleşim yerleri içinde ve dışındaki kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
  A-) Yerleşim yerleri içinde 30, dışında 150
  B-) Yerleşim yerleri içinde 50, dışında 200
  C-) Yerleşim yerleri içinde 60, dışında 250
  D-) Yerleşim yerleri içinde 75, dışında 300
25.    Aşağıdakilerden hangisinde verilen durum'' ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
  A-) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
  B-) Yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması
  C-) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
  D-) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
26.    şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi yanıştır?
  A-) Durmak ve duraklamak için şer değiştirmek
  B-) Geçmek ve park etmek için şerit değiştirmek
  C-) Sağa sola ve geriye dönmek için şerit değiştirmek
  D-) ışaret vermeden veya işret verildiği anda şerit değiştirmek
27.    Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, bölünmüş yolların hangi bölümüne girmek yasaktır?
  A-) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölümüne
  B-) Gidişe ayrılan kısmının en sol şeridine
  C-) Gidişine ayrılan kısmının en sağ şeridine
  D-) Gidişine ayrılan kısmının orta şeridine
28.    Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?
  A-) Orta şerittin giden ağır yüklü araçlarda, özel amaçlı taşıtların
  B-) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş bırakmayan hızlı araçların
  C-) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tranvayların ve yolun solunda duran geçşiş üstünlüğüne sahip araçların
  D-) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler,iş makineleri ve motorsuz taşıtların
29.    Kavşaklara dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve tünellere yaklaşırken hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) Öndeki araçla aradaki mesafeyi korumak
  B-) Öndeki araçla geçmek
  C-) Yol durumuna göre vites değiştirme
  D-) Yakını gösteren ışıkları yakmak
30.    Trafik ışıkları yanında birde işikli ok varsa, ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
  A-) Işıklı ok yeşil yandığında
  B-) Işıklı ok söndüğünde
  C-) Ana lamba yeşil yandığında
  D-) Işıklı ok kırmızı yandığında
31.    Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmammalarına ne denir?
  A-) Geçiş hakkı
  B-) Geçiş kolaylığı
  C-) Geçiş üstünlüğü
  D-) geçiş önceliği
32.    Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirlriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hangi sıraya göre kullanırlar?
  A-) ıtfaiye - zabıta - svil savunma
  B-) Trafik - zabıta - cankurtaran
  C-) Cankurtaran - itfaiye - zabıta - trafik - sivil savunma - koruyan ve korunan araçlar
  D-) Koruyan ve korunan araçlar - sivil savunma - trafik - cankurtaran
33.    Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) Yüklerin bağlanması
  B-) Kasanın kapaklarının kapatılması
  C-) Yolcuların, yükleirn üzerine oturtulması
  D-) Yolcuların kasa içinde ayrı oturtulması
34.    Kontrolsüz demiryolu geçitlerine yaklaşırken nasıl hareket edilir?
  A-) Geçide geldiğinde makul bir mesafede durulur herhangi bir demir yolu aracının gelmediğinden emşn olduktan sonra geçilir
  B-) Geçide yaklaşırken hız kesilir, gelen yoksa durmadan geçilir
  C-) Geçitte görüş kapalıysa durulur, açıkca yavaş geçilir
  D-) Demiryolu geçidi çok hatlıysa durulur, tek hatlıysa durmadan geçilir
35.    Otoyollarla ilgili olarak, hang,s,n,n yapılması yasaktır?
  A-) Duraklamak, park etmek, geri gitmek, ve geriye dönmek
  B-) Hızı 40 km üzerinde araçlarla gitmek
  C-) Römorklu ve tehlikeli madde taşıyan raçlarla gitmek
  D-) Çekiç, kamyon türü araçlarla girmek
36.    Kamyon, kamyonet,römork ve yarı römorklarda yükle birlikte taşınması gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlarınca yerleştirilmesi
  B-) Yükün kasa zeminine yerleştirilmesi ve yolcuların yük üzerine oturturulması
  C-) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, yolcuların ayrı bir yere oturtulması
  D-) Yolcuların arkaya oturtulması
37.    Araç yüklenirken hangisin yapılması yasaktır?
  A-) Gabari dışı yüklenmesi
  B-) Taşıma sınırını aşmayacak şekilde yüklenmesi
  C-) Taşıması özel izne bağlı yüklerin taşıtılması
  D-) Karayolundakilerine zarar vermeyecek tarzda yüklenmesi
38.    Trafiğe çıkarılacak araçlar üzerinde ve uygun durumda bulundurulması zorunlu olan belge ve plakalar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) ) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakaları
  B-) Araç belgesi ve tescil plakaları
  C-) Tescil belgesi, trafik belgesi, trafik plakaları
  D-) ımalat belgesi ve araç tanıtma plakaları
39.    Motorlu araçların aşağıdaki hallerden hangisinde karayolunda sürülmesi yasaktır?
  A-) Aracın cinsine göre uygun sürücü belgesi sahibi olmayan kişilerce
  B-) Aracın cinsine göre uykun kasko sigortası; yaptırmamış kişilerce
  C-) Aracın cinsine göre geçerli işletme belgesi almamış kişilerce
  D-) Aracın cinsine göre geçerli olan muayene ve kontrol belgesi almamış kişilerce
40.    ''E'' sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülebilir?
  A-) Motorsiklet dahil bütün araçlar
  B-) ış makineleri dahil bütün araçlar
  C-) Hasta ve sakatlara ait araçlar
  D-) Otomobil,minibüs, otobüs, komyon, komyonet
41.    Hız sınırlarının aşışıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit ve sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduran ve işletenlere verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Hafif para ve 6 ay hafif para cezası
  B-) Hafif para ve 1 yıl hafifi hapis cezası
  C-) Ağır para ve 2 ay hafif hapis cezası
  D-) Hafif para ve 4 aydan, 6 aya kadar hafif hapis cezası
42.    C sınıfı sürücü belgesi hangi aracı sürme yetkisi verir?
  A-) Kamyon
  B-) Komyonet
  C-) minibüs
  D-) Hepsi
43.    Aşağıdakilerden hangisi trafik sucudur?
  A-) Seyir halindeyken telefonla konuşmak
  B-) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
  C-) Yaya ve okul geçitlerinde araçı yavaşlatmak
  D-) Öndeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemek
44.    Taksi veya dolmuş otomobili, minibüs, kamyon ve çekici gibi araçlarda kamu hizmeti yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri için hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) Kasko sigorta belgesi olmadan araç sürmek
  B-) Devamlı olarak 4,5 saat araç sürmek
  C-) Aralıklı olarak toplam 9 saat araç sürmek
  D-) Kandaki miktar ne olursa olsun alkollü içki almış olarak araz sürmek
45.    Aşağıdakilerden hangisi cezayı gerektiren bir trafik suçudur?
  A-) Bir tehlike karşısında yavaşlamak ve durmak
  B-) Güvenlik nedeni veya verilen bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamak
  C-) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, karşıya geçenler olmadığı halde yavaşlamak
  D-) Demiryolu geçitlerine yaklaşıldığında, demiryolundan gelen araç olmadığı halde yavaşlamak
46.    Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıktıkları ilk tespitte belirlenip cezalandırılanlara, aynı suçu tekrarladıkları takdirde verilecek ceza hangisidir?
  A-) Bir aydan iki aya kada hafif hapis ve para cezası
  B-) ıki yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve para cezası
  C-) ıki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası
  D-) Altı aydan bir yıla kadar hafif hapis ve para cezası
47.    Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait puanları toplamı 100'ü aştığı taktide bu sürücü hakkında uygulanacak ceza nedir?
  A-) Sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alınır
  B-) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutulur
  C-) Sürücü belgesi süresiz geri alınır
  D-) Sürücü sağlık muayenesşne sevk edilir
48.    Trafik suçunun işlendiği tarihtan geriye doğru 1 yıl içinde üçünçü defa 100 puanı dolduran sürücüler hakkında nasıl bir yasal işlem yapılır?
  A-) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
  B-) Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır
  C-) Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır
  D-) Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır
49.    Trafik para cezaları ilk 30 gün içinde ödenmediği taktirde aşağıdakilerden hangisi yapışır?
  A-) Aylık % 10 gecikme zamı uygulanır
  B-) Aylık % 5 geçikme zanı uygulanır
  C-) Araç tafikten men edilir
  D-) 3 gün hapis cezası verilir
50.    Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçları sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez?
  A-) şehir merkezlerine girmemem cezası
  B-) Trafikten men cezası
  C-) Hapis cezası
  D-) Para cezası
51.    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin alacağı ceza hangisidir?
  A-) Para cezası
  B-) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
  C-) Hapis cezası
  D-) Muayeneye sevk
52.    Sürücü belgelerinin geri alınmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Sürücünün altmış iki yaşını doldurmamış olmasıdır
  B-) Sürücünün trafik suçu alışkanlık haline getirmemesidir
  C-) Sürücünün sık sık kaza yaptığının tespit edilmiş olmasıdır
  D-) D sürücü belgesinin hile ile alınmış veya şartlara uygun olarak verilmemiş olmasının tespit edilmiş olmasıdır
53.    Hız sınırlarını % 10' dan, % 30'a (otuz dahil) kadar aşan sürücülere hang ceza verilir?
  A-) Hafif para cezası, 5 ceza puanı
  B-) Hafif para cezası, 2 ceza puanı
  C-) hapis cezası, para cezası
  D-) Trafikten men
54.    Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
  A-) Trafikten men
  B-) Hafif hapis cezası
  C-) Hafif para ve 15 ceza puanı cezası
  D-) Hafif para cezası
55.    Devamlı yol çizgisinde ne yapılmaz?
  A-) Duraklama
  B-) Park
  C-) Hız
  D-) Sollama
56.    Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda aranacaklar listesinin ilk grubunda yer almaz?
  A-) Polis
  B-) Müşteri
  C-) ıtfaiye
  D-) Ambulans
57.    Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa, bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Tansiyon düşmesi
  B-) Mikroplara bağlı bir hastalık
  C-) Beynin hasar alması sonucunda olan kanama
  D-) Yaralının şoka girmesi
58.    Geniş alanlı vücut yanıklarında tehlike sınırı yüzde kaçtır?
  A-) 5
  B-) 10
  C-) 20
  D-) 60
59.    Aşağıda durumları belirtilen yaralılardan hangisi ilkyardım amacıyla en son taşınmalıdır?
  A-) Kalbi 4-6 dk önce duranlar
  B-) Solunum zorluğu çekenler
  C-) Kanaması olanlar
  D-) Ayak bileği burkulanlar
60.    Yanıcı bir sıvı, sürücünün gözüne kaçtığında, aşağıdaki ilşk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
  A-) Göz kapatılmamalıdır
  B-) Göz bol su ile yıkanmalıdır
  C-) Sıvı pamukla emdirilmelidir
  D-) Başı aşağı doğru eğerek, sıvının dışarıya akması sağlanmalıdır