RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 15
1.    Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri mola vermeden sürekli olarak en fazla kaç saat çalışabilir?
  A-) 4 saat
  B-) 6 saat
  C-) 5 saat
  D-) 3 saat
2.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri, olağan üstü durumlar hariç 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak en afazla kaç saat çalışabilirler?
  A-) 8 saat
  B-) 9 saat
  C-) 10 saat
  D-) 12 saat
3.    Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğnce kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması sorunlu donanım hangisidir?
  A-) Takograf
  B-) Taksimetre
  C-) Telsiz
  D-) Telefon
4.    Takograf kayıtları ne kadar süre ile saklanmalıdır?
  A-) ıki ay süre ile sürücüde 4 yıl şirkette saklanmalıdır
  B-) ıki ıl süre ile saklanmalıdır
  C-) Bir ay süre ile taşıtta ve 5 yıl süre ile şirkette saklanmalıdır
  D-) Bir yıl süre ile saklanmalıdır
5.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri kaç gün çalıştıktan sonra bir gün istirahat hakkına sahiptir?
  A-) 6 gün
  B-) 12 gün
  C-) 5 gün
  D-) ış yoğunluğuna göre değişir
6.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri mola vermeden kesintisiz olarak en fazla kaçsaat araç sürebilir?
  A-) 4.00 saat
  B-) 4.30 saat
  C-) 4.45 saat
  D-) 5.00 saat
7.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün takograf kağıdını incelediğinizde 2 saat ara ile 15 dakika mola verdiğini gördünüz ne düşünürsünüz?
  A-) Fazla mola verdigini düşünürüm
  B-) Kaytardığını düşünür kesinti yaparım
  C-) Kurallara uygun olduğunu düşünürüm
  D-) Mola süresinin 45 dakika olduğunu bir daha tekrar etmemesi gerektiğini
8.    Devamlı olarak 4,5 saat ile sınırlanan araç kullanma yasağı aşağıdaki sürücü gruplarından hangileri için geçerlidir?
  A-) Ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan kuruluşlar
  B-) ıl içi ve il sınırları içinde faaliyet gösterenler
  C-) Taksi ve minibüs şoförleri
  D-) Sadece TIR şoförleri
9.    Takograf kayıtlarını 1 y süre ile muhafaza etmek kimin görevidir?
  A-) ışverenin
  B-) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerin
  C-) Sürücülerin
  D-) şoförler ve otomobilciler derneğinin şoförler ve otomobilciler derneğinin
10.    Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri üst üstte kaç gün çalışabilirler?
  A-) 10 gün
  B-) 12 gün
  C-) 14 gün
  D-) 8 gün
11.    2918 sayılı Kara yolları trafik kanununa göre; şoförler her 24 saatte için ne kadar kesintisiz dinlecenecektir?
  A-) 10 saat
  B-) 11 saat
  C-) 12 saat
  D-) 13 saat
12.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan moturlu araç sürücülerinin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrıyabilir?
  A-) Araçların feribotta veya trenle taşınması durumunda
  B-) Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda
  C-) Aracın yüküyle uğraşması durumunda
  D-) Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklenmesi durumunda
13.    Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri defteri veya listeyi kim tutulmalıdır?
  A-) Sürücüler
  B-) Araç personeli
  C-) Araç işletenleri
  D-) Emniyet görevlileri
14.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri ile ilgili yapılan kontrollerde aşağıdakilerden hangileri kontrol edilir?
  A-) Günlük araç kullanma süreleri
  B-) Mola süreleri
  C-) Haftalık ve günlük dinlenme süreleri
  D-) Hepsi
15.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri 2 hafta üst üste olmamak koşulu ile bir hafta en fazla kaç gün araç sürebilir?
  A-) 7 gün
  B-) 6 gün
  C-) 4 gün
  D-) 3 gün
16.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri bir haftada en az kaç gün hafta tatili kullanırlar?
  A-) 3 gün
  B-) 7 gün
  C-) 5 gün
  D-) 1 gün
17.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün haftalık tatili en az kaç saat olmalıdır?
  A-) 24 saat
  B-) 9 saat
  C-) 11 saat
  D-) 4.5 saat
18.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılmalıdır?
  A-) 2
  B-) 4
  C-) 7
  D-) 5
19.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  A-) 126 saat
  B-) 108 saat
  C-) 90 saat
  D-) 54 saat
20.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün 4,5 saatlik devamlı taşıt kullanma süresinin sonunda bir dinlenme süresini kullanmaya başlamıcaksa en az kaç dakikalık bir mola vermek zorundadır?
  A-) En az 45 dakika
  B-) En az 15 dakika
  C-) En az 10 dakika
  D-) Mola vermek zorunda değil
21.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu bir araçta 2 sürücüsü görevli ise her birinin dinlenme ve çalışma saat koşullaları nasıl olur?
  A-) Her 9 saatlik çalışma süresince 4,5 saat kesintisiz dinlenirler
  B-) Her 10 saatlik çalışma süresince 5 saat kesintisiz dinlenirler
  C-) Her 7 günde bir 11 saat kesintisiz dinlenirler
  D-) Her 30 saatlik çalışma süresince 8 saat kesintisiz dinlenirler
22.    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' na göre araçlarında takograf bulunmayan çekiçi sürücüleri aynı zamanda araç sahibi değiller ise aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sadece sürücüye para cezası kesilir
  B-) Sadece araç sahibine(tescil plakasına) ceza kesilir
  C-) Ceza kesilme araç trafikten men edilir
  D-) Sürücü araç sahibne ceza kesilerek araça uygun hale getirilinceye kadar trafiktan men edilir
23.    Takograf kağıtlarında şoförün hangi bilgileri denetlenebilmektedir?
  A-) Yaptığı hız
  B-) Çalışma süreleri
  C-) Dinlenme süreleri
  D-) Hepsi
24.    Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
  A-) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir
  B-) Sürücünün çalışma ve dinlenme süresiyle yaptığı hızı tespit etme
  C-) Sürücünün çalıştığı günleri ve ücretini tespit etmektir
  D-) Sürücü taşıdğı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir
25.    Aşağıdaki araçların hangilerinde ''takogra cihazıf'' bulundurmak ve kullanmak zorundadır?
  A-) şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
  B-) Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda
  C-) şehitiçi ve şehirdışı yolcu taşıyan bütün araçlarda
  D-) Kamyon, otobüs ve çekicilerde
26.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresince ne gibi bir değişiklik olur?
  A-) Bir değişiklik olmaz
  B-) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
  C-) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
  D-) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
27.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde 9 saat dinlenmiş ancak daha sonra sefere çıkmıştır. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresi kaç saat kalmıştır?
  A-) 2 saat
  B-) 3 saat
  C-) 4 saat
  D-) Sefere çıktığı için günlük dinlenme süresinin tamamlamıştır
28.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün aracının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması halinde dinlenme süresi kaç saat uzatılır?
  A-) Bir değişiklik olmaz
  B-) 1 saat uzatılır
  C-) 2 saat uzatılır
  D-) 3 saat uzatılır
29.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden decamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?
  A-) 3 saat 30 dakika
  B-) 4 saat
  C-) 4 saat 30 dakika
  D-) 5 saat 30 dakika
30.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücü araç yüklenirken yüklemeye 1,5 saat yardım ettikten sonra her iki saatte bir dakika olmalıdır ve toplam kaç saatlik araç kullanma süresinden sonra günlük dinlenmeyi hakeder?
  A-) En az 15 er dakika mola ve toplam 7,5 saat
  B-) En az 45 er dakika mola ve toplam 7,5 saat
  C-) En az 15 er dakika mola ve toplam 9 saat
  D-) En az 45 er dakika mola ve toplam 9 saat
31.    Uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki bazı çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) UNICEF
  B-) NATO
  C-) OPEC
  D-) ILO
32.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü ilk hafta 2 günü 10 saat diğerleri 9 saat olmak üzere 6 gün çalıştıktan sonra haftalık sinlenmesini de yapmıştır. Takip eden hafta ne kadar süre çalıstıktan sonra haftalık dinlenmeyi hakeder?
  A-) Günlük en fazla 9 ar saatden toplam 36 saat çalıştıktan sonra
  B-) Günlük 9 ar saatlik çalışma ile 4 gün sonra
  C-) Günlük en fazla 9 ar saatden toplam 34 saat çalıştıktan sonra
  D-) Günlük 9 ar saatlik çalışma ile 6 gün sonra
33.    Aşağıdakilerdeb hangisi taşıt süücülerinin yapması gereken işlemlerden biri değildir?
  A-) Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmeleri
  B-) Zorunlu olduğu halde takografi bulunmayan veya takoğrafları iş durumunda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları
  C-) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri, zorunludur
  D-) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu,işe çıkış yer gün ve saati ie gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya lste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları
34.    Mollolar süresince ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç ile ilgili başka bir işle meşgul olurlarsa bu süre molla sayılırmı?
  A-) Evet
  B-) Sayılmaz
  C-) Otoparka ise evet
  D-) Direksiyonun arkasında ise evet
35.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün yolculuk esnasında aldığı molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılabilir mi?
  A-) Evet
  B-) Sayılmaz
  C-) 45 dakikanın üzerinde ise evet
  D-) Direksiyonun arkasında ise evet
36.    Kasko sigortalarında aşağıdaki indirimlerden hangisi uygulanabilir?
  A-)Aracın rengi için indirim yapılabilir
  B-)Aracın yakıt sistemine göre indirim yapılabilir
  C-)Aracın plakasına göre indirim yapılabilir
  D-)Aracın hız limitlerine göre indirim yapılabilir
37.    Bir aracı iyi kontrol etmenin ve güvenli bir şekilde kullanmanın en önemli noktası nedir?
  A-)Tecrübe
  B-)Özgüven
  C-)Doğru sürüş pozisyonu
  D-)Yolu ve çevreyi iyi izleme
38.    Havası inik lastiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-)Su kanalları kapanır
  B-)Yeterince su boşaltmaz
  C-)Çabuk eskir
  D-)Daha iyi tutunma sağlar
39.    Araçlarla yoğun miktarda suya girildiğinde yapılmaması gereken davranış, aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Fren yapılmamalıdır
  B-)Direksiyon düz ve sıkıca tutulmalıdır
  C-)Hız düşürmek için gazdan ayak çekilmelidir
  D-)Ani bir manevrayla yön değiştirilmelidir
40.    Lastik yangınlarında aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
  A-)Battaniye
  B-)Toprak
  C-)Kuru kimyevi tozlu YSC ve su
  D-)Hiçbiri
41.    ıçten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
  A-)Kömür-mazot-LPG
  B-)Alkol-benzin-LPG
  C-)Alkol-gazyağı-LPG
  D-)Benzin-motorin-LPG
42.    Akümülatörün bakımında neye bakılır?
  A-)Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
  B-)Elemanlar içerisindeki ispirto seviyesine
  C-)Elemanlar içerisindeki antifiriz seviyesine
  D-)Plakanın temiz olup olmadığına
43.    Aracın fazla yakıt tüketimi nasıl anlaşılır?
  A-)Siyah egzoz dumanından
  B-)Sarı egzoz dumanından
  C-)Mavi egzoz dumanından
  D-)Beyaz egzoz dumanından
44.    Hava filtresi tıkalı ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
  A-)Normal karışımla
  B-)Zengin karışımla
  C-)Fakir karışımla
  D-)Az yakıtlı karışımla
45.    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
  A-)Motor
  B-)Tekerlek
  C-)Vites kutusu
  D-)şaft
46.    LPG hangi tip motorda kullanılır?
  A-)Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda
  B-)Enjektör ile ateşlemeli motorlarda
  C-)Dizel motorlarda
  d-)bujiyle ateşlemeli motorlarda
47.    Aşağıdakilerden hangisi kusturmada en etkili yöntemdir?
  A-)Parmakla dilin arka kısmını uyarmak
  B-)Tuzlu ayran içirmek
  C-)Kişinin sırtına vurmak
  D-)Kişinin karnına basınç uygulamak
48.    Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden değildir?
  A-)ıshal veya kabız oluşması
  B-)Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
  C-)Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
  D-)Solumun durması
49.    Burun kanamalarında, aşağıdaki uygulamalardan hangisi kanamayı durdurucu etki yapmaz?
  A-)Burnu bol soğuk su ile yıkamak
  B-)Enseye buz koymak
  C-)Her iki burun kanadını hafifçe sıkmak
  D-)Boyun damarlarına masaj yapmak
50.    Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?
  A-)Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak
  B-)Kanayan bölgeye baskı uygulamak
  C-)Kanayan yer kol ve bacaklarda ise kalp seviyesinden yukarıya kaldırmak
  D-)Turnike uygulamak