RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 16
1.    SRC3 SORULARI: Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
  A-)1 mm
  B-)1.6 mm
  C-)2.6 mm
  D-)3 mm
2.    Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede güvenlik gereci değildir?
  A-)Lastik
  B-)Korna
  C-)Yangın söndürücü
  D-)Işıklar
3.    Yakını ve uzağı gösteren farlar, kaç metre ileriyi aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?
  A-)20-50
  B-)25-75
  C-)25-100
  D-)50-100
4.    Lastiklerin üzerindeki desenler ne işe yarar?
  A-)Lastiği soğutmaya
  B-)Yüzeydeki suyu boşaltmaya
  C-)Tutunmaya
  D-)Hepsine
5.    Araçta kısa devreden dolayı çıkacak yangını önleyen ve sistemi koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Su pompası(devir-daim)
  B-)Yakıt pompası
  C-)Sigortalar
  D-)Bujiler
6.    Birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir?
  A-)100
  B-)90
  C-)88
  D-)135
7.    AETR'ye göre kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi nedir?
  A-)Taşıtta 3 ay ve firmada 3 yıl
  B-)Sürücüde 3 ay ve firmada 3 yıl
  C-)Sürücüde 1 hafta ve firmada 12 ay
  D-)Sadece sürücüde 1 yıl
8.    Günlük toplam araç kullanma süresi, azami kaç saattir?
  A-)8
  B-)11
  C-)9
  D-)10
9.    Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?
  A-)15 dakika
  B-)1 saat
  C-)20 dakika
  D-)45 dakika
10.    Sürücüler, araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren kaç ay süreyle araçlarında muhafaza etmek zorundadırlar?
  A-)1
  B-)2
  C-)3
  D-)4
11.    Aşağıdakilerden hangisi bireysel arası ilişkilerden kaynaklanan sorulara bir örnek oluşturmaz?
  A-)Dinlememek
  B-)Önyargı ve ayrımcılık
  C-)Başkalarına saygı göstermek
  D-)Hoşgörüsüzlük
12.    Etkili bir iletişim açısından yolcularla konuşan bir şoförün, aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate alması gerekli değildir?
  A-)Yolcular beni anlıyorlar mı?
  B-)Yolcu acaba nereli?
  C-)Yolcular beni duyuyorlar mı?
  D-)Yolcular beni dinliyorlar mı?
13.    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarına yatkın bir kişiliközelliği değildir?
  A-)Sabırsız
  B-)Esnek
  C-)Aceleci
  D-)Yarışmacı
14.    Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
  A-)Diğer sürücülerle kırıcı ilişkilere girmek
  B-)Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
  C-)Çıkış ve varış zamanını iyi ayarlamak
  D-)Alkollü araç kullanmamak
15.    Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede insan bedenine yönelik bir teknik değildir?
  A-)Nefes alma
  B-)Egzersiz
  C-)Yoga
  D-)Bilişsel yeniden yapılandırma
16.    Bir kaza sonucunda tehlikeli madde serbest kalmıştır. Böyle bir durumda, sürücü ilk önce nereye haber vermelidir?
  A-)Polis ve ıtfaiye
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)Halkı uyarmak için yerel basın
  D-)ışyeri
17.    Aşağıdaki tehlikeli madde cinslerinden hangisinin taşınabilmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan izin almak gereklidir?
  A-)Radyoaktif madde
  B-)Patlayıcı madde
  C-)Yanıcı madde
  D-)Zehirleyici madde
18.    ADR nedir?
  A-)2918 Sayılı kanundur
  B-)Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına yönelik çok taraflı Avrupa anlaşmasıdır
  C-)Tehlikeli atık kanunudur
  AETR'dir
19.    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kullanılan ve üzerinde tehlike tanımlama numaraları bulunan turuncu ikaz levhalarının amacı nedir?
  A-)Aşındırıcı madde
  B-)Radyoaktif madde
  C-)Gazlar
  D-)Alev alan sıvılar
20.    Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkındaki yönetmenliğe göre aşağıdakilerden hangisi 2.grup tehlikeli maddeler sınıfına girer?
  A-)Mühimmat
  B-)Yakıcı maddeler
  C-)Radyoaktif maddeler
  D-)Aşındırıcı maddeler
21.    Transit rejimi nedir?
  A-)Yurtiçinde şehirden şehire taşınan mallardır
  B-)Yurtiçinden yurtdışına uçakla taşınan mallardır
  C-)Yurtdışından getirilip gümrüğü ödenmiş mallardır
  D-)Yurtdışından getirilip serbest bölgelere taşınan mallardır
22.    Aşağıdakilerden hangisi alleçleme değildir?
  A-)Serbest bölgeye taşıma
  B-)Kapıların yenilenmesi
  C-)Kalburlama
  D-)Yeni çeşitler yapma
23.    Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne denir?
  A-)Karayolu
  B-)Otoyol
  C-)Gümrük yolu
  D-)Devlet yolu
24.    Kaçak bir eşyayı kontrolünden veya tahlilinden önce haber verip yakalatan muhbirlere ne kadar ikramiye verilir?
  A-)Kaçak eşya bedelinin %10'u
  B-)Kaçak eşya bedelinin %20'si
  C-)Kaçak eşya bedelinin %30'U
  D-)Kaçak eşya bedelinin %50'si
25.    Yurtdışından getirilen aşağıdaki eşyalardan hangisinin gümrüğe sunulması zorunlu değildir?
  A-)Açık ambalajla getirilen eşyanın
  B-)Serbest bölgeye konulan eşyanın
  C-)Hammadde olarak getirilen eşyanın
  D-)Elektronik eşyaların
26.    Aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi almak için gerekli olan belgelerden biri değildir?
  A-)Noter onaylı vekaletname
  B-)ATA karnesi
  C-)ıkametgah ilmühaberi
  D-)Taşıt karnesi fotokopisi ve aslının ibrazı
27.    Aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi alabilmek için düzenlenen belgelerdendir?
  A-)Başvuru dilekçesi
  B-)Araç ruhsatı
  C-)Kasko sigorta poliçesi
  D-)Üçlü yeşil araç belgesi
28.    Geçiş belgelerini kaybeden araçların verecekleri taahhüt ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
  A-)Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
  B-)Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda,verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
  C-)Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
  D-)Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur
29.    Geçiş belgeleri hangi araçlar için düzenlenir?
  A-)Traktörler
  B-)Kamyon, kamyon-römork, çekici-römorkveya yarı römorklar
  C-)Yalnız kamyonlar
  D-)Yalnız trenle taşımacılıkta
30.    Geçiş belgeleri hangi taşıtlara tahsis edilmez?
  A-)ıstiap haddi 20 tondan az olan taşıtlara
  B-)ıstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara
  C-)ıstiap haddi 10 tondan çok olan taşıtlara
  D-)ıstiap haddi 20 tondan çok olan taşıtlara
31.    Karlı yüzeylerde, hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?
  A-)Geniş lastik
  B-)Dar lastik
  C-)Havası inik lastik
  D-)Hepsi
32.    Duruş mesafesini ne etkilemez?
  A-)Yolun eğimi
  B-)Yük durumu
  C-)Lastik durumu
  D-)Trafik kontrolleri
33.    Fren denemesinin amacı ne olmalıdır?
  A-)Frenlerin tuttuğunu kontrol etmek
  B-)Fren mesafesini kontrol etmek
  C-)Frenlemede aracın yana çekmediğini kontrol etmek
  D-)hepsi
34.    Aşağıdakilerden hangisi zeminin kaygan olduğu karlı havalarda, daha iyi yolda tutunma sağlamak için lastiklere yapılan bir uygulamadır?
  A-)Lastik havasını düşürmek
  B-)Lastik havasını artırmak
  C-)Lastiklerin üzerine buz dökmek
  D-)hiçbiri
35.    Trafikte can ve mal güvenliği açısından aksi bir işaret bulunmadıkça, otomobiller için şehiriçi, şehirdışı ve otoyol hız limitleri nelerdir?
  A-)Hız limitleri şehiriçi 60, şehirdışı 80 ve otoyol 140
  B-)Hız limitleri şehiriçi 50, şehirdışı 90 ve otoyol 120
  C-)Hız limitleri şehiriçi 70, şehirdışı 90 ve otoyol 110
  D-)Hız limitleri şehiriçi 50, şehirdışı 90 ve otoyol için hız sınırı bulunmamaktadır
36.    Çalışır vaziyette olan araçlarda hangi ışıkların kullanılması zorunlu değildir?
  A-)Uzun ve kısa farlar
  B-)Kuyruk plaka lambaları
  C-)Sinyal lambaları
  D-)Sis lambaları
37.    Haritalarda ormanlık, çalılık, meyvelik gibi alanları belirtmek için hangi renk kullanılmıştır?
  A-)Siyah
  B-)Mavi
  C-)Yeşil
  D-)Kırmızı
38.    Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar (bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?
  A-)Hava limanlarını
  B-)Turistik bölgeleri
  C-)Yasak bölgeleri
  D-)Gümrük kapılarını
39.    Haritalardaki kalın kırmızı çizgiler hangi yolları tanımlar?
  A-)Bölünmüş yolları
  B-)Tali yolları
  C-)Uzun mesafe ulaşım yollarını
  D-)Otoyolları
40.    Haritalarda ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Çok şeritli yol
  B-)Otoyol
  C-)Tali yol
  D-)Bölünmüş yol
41.    Haritalarda, mavi dikdörtgen üzerinde beyaz E harfi ve rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?
  A-)Karayolları numaralarını
  B-)Yerleşim yerlerini
  C-)şehir merkezlerini
  D-)Dağları
42.    Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
  A-)Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
  B-)Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
  C-)Filoların merkezi bir sistem dahilinde görüntülenmesinde
  D-)Araçların konumlarının takip edilmesinde
43.    Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?
  A-)Telsiz sistemi
  B-)GSM ve GPRS ortak tabanlı sistemler
  C-)Uydu tabanlı takip sistemleri
  D-)Kara kutu sistemleri
44.    Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili olan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
  A-)Bu sistemlerle araçların sürekli denetimi sağlanabilir
  B-)şoförlerin, araçlarını güvenli kullanmalarını sağlar
  C-)ış hacmini ve kalitesini yükseltir
  D-)Zamanda ve yakıttan tasarruf sağlar
45.    Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinde kullanılan bir iletişim yöntemi değildir?
  A-)GPS
  B-)GSM
  C-)GPRS
  D-)Bluetooth
46.    Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin bize sağladığı avantajlardan biri değildir?
  A-)Maliyet avantajı sağlar
  B-)ış sürekliliği sağlar
  C-)Bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişim imkanı sağlar
  D-)Kalifiye eleman olmamızı sağlar
47.    Solunum yetmezliğinden ilk etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Mide
  B-)Beyin
  C-)Kalp
  D-)Dalak
48.    Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin, solunum yolunun tıkanarak boğulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Bilincinin kaybolması ve buna bağlı olarak çenesinin kasılması
  B-)Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşmesive soluk yolunu tıkaması
  C-)Başın arkaya gitmesi ve soluk yolunu tıkaması
  D-)Bilincin kaybolması ve bunun bir sonucu olarak vücudun kasılması
49.    Çalışan bir kalbe masaj yapılırsa olabilecek en tehlikeli durum aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Solunum güçleşebilir
  B-)Kalp durabilir
  C-)Solunum durabilir
  D-)Vücut sıcaklığı düşebilir
50.    şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?
  A-)Beyine kan gitmesine yardımcı olmak
  B-)Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak
  C-)Solunum düzelmesine yardımcı olmak
  D-)Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak
51.    Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?
  A-)Yan yatış
  B-)Oturuş
  C-)Yüzüstü yatış
  D-)Sırtüstü yatış
52.    Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmanın belirtisidir?
  A-)Bulantı, kusma
  B-)Boyunda şişme
  C-)Nabzın güçlü atması
  D-)Öksürme ile gelen köpüklü kan
53.    Kalp masajı ile suni solunum birlikte uygulanırken, ilk yardımcı sayısı iki ise yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)2 kalp masajı-2 suni solunum
  B-)2 kalp masajı-15 suni solunum
  C-)5 kalp masajı-1 suni solunum
  D-)15 kalp masajı-2 suni solunum
54.    A-)Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında sürücü kusurlarındandır?
  A-)Yakın takip
  B-)Yanlış şeritlerden gitmek
  C-)Kırmızı ışıkta veya dur işaretinde durmamak
  D-)Hepsi
55.    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait bir kusurdur?
  A-)Yayanın yola inmesi
  B-)Lastik patlaması
  C-)Aks kırılması
  D-)Hız limitlerini aşmak
56.    Aşağıdakilerden hangisi bir trafik kazası sonrası sürücü veya yayaların yapması gereken bir davranıştır?
  A-)Hemen yolu trafiğe kapatmak
  B-)Kazaile ilgili kroki hazırlamak
  C-)Kaza tespit tutanağı düzenlemek
  D-)Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmeden en yakın zabıtaya haber vermek
57.    Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yol ve kaldırımları düzenlemek
  B-)Araçların bakım ve onarımlarını yaptırmak
  C-)Eğitimli ve dikkatli olmak, trafik kurallarına uymak
  D-)Yağmurlu ve sisli havalarda trafiğe çıkmamak
58.    Geç algılama, trafik kazalarında hangi faktöre ait bir kaza nedenidir?
  A-)Sürücü kusurları
  B-)Trafik görevlileri kusurları
  C-)Yol kusurları
  D-)Yolcu kusurları
59.    Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?
  A-)Sürücünün psikolojik ve fizyolojik durumu
  B-)Aracın özellikleri
  C-)Sürüş deneyimi
  D-)Sürücünün yargı ve tutumları
60.    Trafik tescil belgesindeki adres değişikliğini kaç gün içinde bildirmek zorunludur?
  A-)10 gün içinde
  B-)15 gün içinde
  C-)30 gün içinde
  D-)40 gün içinde
61.    Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleriyle taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp, taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için hangi makamdan izin almak gerekir?
  A-)Karayolları Genel Müdürlüğü
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)Emniyet Genel Müdürlüğü
  D-)Bayındırlık ve ıskân Bakanlığı
62.    Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne ad verilir?
  A-)Karayolu sınır çizgisi
  B-)Erişme kontrollü karayolu
  C-)ıki yönlü karayolu
  D-)Bölünmüş karayolu
63.    Araçların bir dizi halinde güvenle seyretmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bölümüne ne denir?
  A-)şerit
  B-)Tali yol
  C-)Öğrenci yolu
  D-)Yaya yolu
64.    Karayolunun taşıt yolu kenarıyla gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne ad verilir?
  A-)Kavşak
  B-)Ada
  C-)Yaya yolu
  D-)Yaya geçidi
65.    Tedbirsiz ve saygısız araç sürmeyle ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-)Kamununrahatını ve huzurunu bzacak şekilde, saygısızca araç sürmek
  B-)Araçlardan bir şey atmak veya dökmek
  C-)Telefonla konuşmak
  D-)Hepsi
66.    Duraklama macıyla uzun süre beklemek gerekirse, aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması zorunludur?
  A-)Aracın başında gözcü veya bekçi bulundurmak, motoru ve ışıkları çalışır durumda tutmak
  B-)Aracın içinde insan bulundurmak, motoru durdurmak, servis frenini çekmek
  C-)Aracın motorunu durdurmak, uygun vitese takmak, el freni ile tespit etmek, gerekli park ışıklarını yakmak, yol eğimli ise arka tekerleklere uygun yönde takoz koymak
  D-)Motoru durdurmak, herhangi bir vitese takmak , bütün tekerleklere takoz koymak, kısa farları yakılı bırakmak
67.    Karayolunda araç kullanmakta olan bir sürücü önünde giden aracı geçmek için neye dikkat etmelidir?
  A-)Arkasından gelen sürücülerin kendisini geçmeye başlamamış olması
  B-)Önünden giden araçların en sağ şeritte olup olmadığına
  C-)Önündeki aracın sollaması için izin verip vermediğine
  D-)Öndeki aracın geçiş üstünlüğü olup olmadığına
68.    Sola dönüşlerle ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
  A-)Sola dönüşlerde dönüş işareti vermek
  B-)Sola dönüşlerde çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki şeride yanaşmak
  C-)Sola dönüşlerde iki yönlü karayollarında sağ şeridin sağına yanaşmak
  D-)Sola dönüşlerde hız azaltmak
69.    Aşağıdakileren hanisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan, karayolları ve trafikle ilgili görevli kuruluşlardan biri değildir?
  A-)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)Tarım, Orman ve Köy ışleri Bakanlığı
  D-)Maliye ve Gümrük Bakanlığı
70.    Aşağıdakilerden hangisi, taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
  A-)Trafik tescil belgesi
  B-)Sürücü belgesi
  C-)Yetki belgesi
  D-)Taşıt kartu
71.    Beklenmeyen sebeplerle ortaya çıkan taşımanın devamına bir engel teşkil eden durumlarda, taşımacı sorumluluğu gereği aşağıdaki davrnışlardan hangisini uygulamalıdır?
  A-)Bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak
  B-)Yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği yere kadar götürmek
  C-)Yolcu ve eşyayı ger götürmek
  D-)Hepsi
72.    Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık faaliyetlerini denetimde yetkili kuruluşlardan biri değildir?
  A-)Emniyet birimleri
  B-)Jandarma
  C-)Maliye
  D-)Ulaştırma bölge müdürlükleri
73.    Yetki belgesinin geçerlilik süresi kaç yıldır?
  A-)3 yıl
  B-)4 yıl
  C-)5 yıl
  D-)6 yıl
74.    Karayolları Taşıma Kanununun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek
  B-)Taşımacılıkta düzeni ve güvenliği sağlamak
  C-)Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek
  D-)Hepsi
75.    Karayollarında, insan dışında taşınan her türlü nesneye ne denir?
  A-)Yolcu
  B-)Eşya (yük)
  C-)Yolcu ve eşya
  D-)Tehlikeli yük
76.    Sigorta hangi hallerde teminat dışında kalır?
  A-)şehiriçi yollarda meydana gelen kazalarda
  B-)şehirdışı yollarda meydana gelen kazalarda
  C-)Otoyollarda meydana gelen kazalarda
  D-)Otoyarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda
77.    Taşıma yaptığımız ve/veya özel amaçlarda kullandığımız otomobil veya ticari araçların ülke içi ve uluslararası risklerine yönelik yaptırabileceğimiz poliçeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kasko
  B-)Yeşil kart
  C-)Trafik mesuliyet sigortası
  D-)Hepsi
78.    Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Prim ödemek
  B-)Poliçe gereklerini yerine getirmek
  C-)Hasar olaylarını zamanında ihbar etmek
  D-)Hepsi
79.    Belirli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlı menfaatlerinin veya faaliyetleri sonucu doğabilecek mali sorumluluklarının, sigorta kanunu genel şartları ve mevzuat çerçevesinde, ölçülebilir değerler üzerinden güvence altına alındığı sisteme ne denir?
  A-)Banka
  B-)Kasa
  C-)Sigorta
  D-)Depo
80.    Mal varlığının kullanılmasından dğan ve mal sahibi veya veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Can sigortaları
  B-)Mal sigortaları
  C-)Sorumluluk sigortaları
  D-)Sağlık sigortaları
81.    Aşağıdaki sigortalardan hangisinin yapılması zorunludur?
  A-)Kasko sigortası
  B-)Trafik sigortası
  C-)Sağlık sigortası
  D-)Bireysel emeklilik sigortası
82.    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası hangi kanuna tabi olarak düzenlenmiştir?
  A-)Borçlar Kanunu
  B-)2918 sayılı Sigorta Kanunu
  C-)Ticaret Kanunu
  D-)2918 sayılı TCK Trafik Kanunu
83.    Karayollarında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili olarak; aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?
  A-)Kazayerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak
  B-)Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
  C-)Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
  D-)Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek
84.    Teknik şatlara uygun olmayan araçlara hangi muamele yapılır?
  A-)Sürücüye ceza yazılarak araç trafikten men edilir
  B-)Araç en yakın servis istasyonuna gtürülür
  C-)Ceza yazılarak teknik şartlara uyması için ihtar verilir
  D-)Sadece sürücüye ceza yazılır
85.    A3 türü yetki belgesi sahipleri hangi sigorta veya sigortaları yaptırmak zorundadır?
  A-)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  B-)Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  C-)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası+Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sgortası
  D-)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası+Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sgortası+Kasko Sigortası
86.    A3 türü yetki belgesi sahipleri hangi sigorta veya sigortaları yaptırmak zorunda değildir?
  A-)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  B-)Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  C-)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası+Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sgortası
  D-)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası+Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sgortası+Kasko Sigortası
87.    Kasko sigortalarında aşağıdaki indirimlerden hangisi uygulanmaz?
  A-)Aracın yakıt cinsine göre yakıt indirimi
  B-)Alarm/immobilizer indirimi
  C-)Tek sürücü indirimi
  D-)Hasarsızlık indirimi
88.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıt şoförleri, aşağıdakilerden hangisini yapmakla mükelleftirler?
  A-)SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmek
  B-)Takografı bulunmayan veya takografı işler durumda olmayan araçları trafiğe çıkarmak
  C-)Araçlara ait takaograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süre ile muhafaza etmek
  D-)Hepsi
89.    Aşağıdaki durumlardan hangisinde aracı işletenin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
  A-)Kazanın, mücbirsebepten kaynaklanması
  B-)Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
  C-)Kazanın, sürücüsünün ağır kusurundan kaynaklanması
  D-)Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
90.    Aaşağıdakilerden hangisi sürücüye ait belgelerden biri değildir?
  A-)Pasaport
  B-)Beynelmilel sürücü ehliyeti
  C-)Beynelmilel ruhsat
  D-)ADR sürücü ehliyeti
91.    Fiziki haritalarda kahverengi alan neyi belirler?
  A-)Akarsuları
  B-)Ovaları
  C-)Gölleri
  D-)Yüksek yerleri
92.    Fiziki haritalarda yükselti basamakları belirlemesinde kullanılan yeşil renk hangi yükseklik seviyesini gösterir?
  A-)Deniz seviyesine yakın yerler
  B-)Deniz seviyesinden sonra başlayan dağlık tepelik alanlar
  C-)Alçak dağlar
  D-)Orta yükseklikteki dağlar
93.    ıstanbul ile adapazarı arası kuş uçuşu olarak 60 km gelmektedir. Bu iki şehir arası bir haritada 3 cm gösterilmiş ise haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)1/20 000
  B-)1/2 000 000
  C-)1/20 000 000
  D-)3/60
94.    Aşağıdakilerden hangisi yön saptama yöntemlerindendir?
  A-)Pusula ile yön bulma
  B-)Saat yardımı ile yön bulma
  C-)Kutup yıldızı ile yön bulma
  D-)Hepsi
95.    Aksine bir işaret olmadığı durumda haritalarda üst kenar çizgisi haritanın hangisini gösterir?
  A-)Doğu
  B-)Batı
  C-)Kuzey
  D-)Güney
96.    Merkez ile şube/bayi/acenteveya bölge müdürlükleri gibi temsilcilikleri arasında veri akışının özel bir güvenlik tüneli üzerinden sağlanması servisine ne ad verilir?
  A-)VPN
  B-)SMS
  C-)MMS
  D-)GPRS
97.    Araç Takip sistemleri ile aracınıza müdahale edebilir ancak aşağıdaki hangi işlemi yaptıramazsınız?
  A-)Kilit sistemini devreye alıp/devreden çıkartmak
  B-)Camları kapatmak
  C-)Aracı hareket ettirmek
  D-)Farları açmak
98.    Aşağıdakilerden hangisi kablosuz modern iletişim teknolojileri arasında sayılmaz?
  A-)GPRS
  B-)Telgraf
  C-)WAP
  D-)GMS
99.    Filo yönetim verimliliğini ve araç güvenliğini arttırmak amacıyla geliştirilmiş yüksek kaliteli ve gelişmiş donanıma sahip en küçük uydu tabanlı römork takip ve kontrol sistemi terminalinin adı nedir?
  A-)Simtracs
  B-)GPRS
  C-)GPS
  D-)Spacechecker