RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 17
1.    Kanunla düzenlenen hususların uygulanmasına yönelik detayları gösteren yönetmelikler hangi makam tarafından çıkarılır?
  a) ılgili bakanlık
  b) TBMM
  c) ıllerde valilik
  d) ılçelerde kaymakamlık
2.    Sol şeritle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Sol şerit yarış araçları tarafından kullanılır
  b) Sol şeridi devamlı isteyen ihlal edebilir
  c) Sol şerit geçişler için kullanılır
  d) sol şerit ağır vasıtalara aittir
3.    ABS fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) El freni görevi yapar
  b) .Acil frenleme anında lastiklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hakimiyeti sağlar
  c) Fren sisteminin yardımcısıdır
  d) Servis frenidir
4.    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin uyması gereken kurallardır?
  a) Hız kuralları
  b) Dönüş ve manevra kuralları
  c) Kavşaklardaki geçiş hakkı kuralları
  d) Hepsine
5.    Motorlu taşıtların karayolu uygunluk belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) ulaştırma bakanlığı
  b) Sanayi ve ticaret bakanlığı
  c) Araç muayene istasyonları
  d) TSE
6.    Ulaştırma işlerinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi hangi yönetmelikle düzenlenmiştir?
  a) Karayolu taşıma yönetmeliği
  b) Karayolları trafik yönetmeliği
  c) Motorlu taşıt sürücü kursları yönetmeliği
  d) Araç muayene istasyonları yönetmeliği
7.    Meydana gelen trafik kazasın da kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü araç ile birlikte kaza yerinden ayrılmış, aracın plakası ve diğer bilgileri elde edilememiş se ilgili zarar ve ziyanını hangi kuruma başvurmak suretiyle giderebilir?
  a) Trafik kazası tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet ve araca ait diğer belgelerle Garanti sigorta fonu başkanlığına müracaat ederek buradan karşılar.
  b) Mali sorumluluk sigortasından zarar ziyanını karşılar.
  c) Hayat sigortasından zarar ziyanını karşılar.
  d) Hiçbir şekilde zarar ziyanını karşılayamaz.
8.    Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
  a) ıtfaiye - zabıta- sivil savunma
  b)Trafik - zabıta - cankurtaran
  c) Cankurtaran - itfaiye - zabıta - trafik - sivil savunma - koruyan ve korunan araçlar
  d) Koruyan ve korunan araçlar - sivil savunma - trafik - cankurtaran
9.    Karayolları Trafik kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi dönüş kuralları ile ılgili değildir?
  a) Sağa dönüşler dar kavis ile sola dönüşler geniş kavis ile alınmalıdır.
  b)Dönemeçlere yaklaşırken sinyal lambaları yakılmalıdır.
  c)Gece araç kullanma gündüz araç kullanmaya nazaran, daha fazla tehlike yaratır.
  d) Dönüş ve manevralar haricinde gereksiz şerit değiştirmek cezayı gerektiren suçtur.
10.    Trafik kazasını etkileyen faktörlerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) ınsan faktörü
  b) Araç faktörü
  c) Yol faktörü
  d) Hava şartları
11.    Trafik kazalarını engellenmesine yönelik, uykusu gelen bir sürücünün uyması gereken en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  a) En uygun yerde istirahata çekilerek uyumalıdır.
  b) Çay ve kahve içmek suretiyle gideceği yere kadar gitmeye çalışmalıdır.
  c) ılaç içmek suretiyle yoluna devam etmelidir.
  d) Kısa bir mola verdikten sonra yoluna devam edebilir.
12.    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasını engellemenin bir önlemi sayılamaz?
  a) Takip mesafesine uymak.
  b) Hız kurlarına uymak.
  c) Geçme ve geçilme kurallarına uymak.
  d) Boş ( yüksüz) araçla trafiğe çıkmak.
13.    Karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
  a)Sürücüler araç kullanma sürelerine uyup uymamakta serbest bırakılmışlardır.
  b)Sürücüler 9 saatlik araç kullanma süresi içersinde 45 dakika mola haklarını kullanmak zorundadırlar.
  c)Sürücüler 24 saatlik bir günlük süre içersinde en fazla 9 saat araç sürebilirler
  d)Sürücüler 1 hafta içinde 6 gün çalışıp 1 gün izin kullanma hakkına sahiptirler.
14.    Karayolları Trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olarak, Çalışma ve dinlenme Süreleri sürücülerin hangi haklarının güvence altına alınmasını sağlamaktadır?
  a)Sağlıklı ve sıhhatli yaşam haklarını
  b)Yaşlılık aylığı ve kıdem tazminatı haklarını
  c)Trafikte güvenli ve sağlıklı araç kullanma haklarını.
  d)Hepsi.
15.    3 saat araç kullandıktan sonra feribota binerek 4 saat denizde yol alan bir sürücü molalar haricinde kaç saat daha araç sürme hakkına sahiptir?
  a)5 saat daha araç sürebilir.
  b)4 saat daha araç sürebilir.
  c)3 saat daha araç sürebilir.
  d)2 saat daha araç sürebilir.
16.    Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişiliğin özelliklerinden değildir?
  a) Rekabetçi
  b) Soğukkanlı
  c) Çalışkan
  d) Agresif
17.    Yüz yüze bir iletişimin yapılandırılmasında beden dilinin etkisi ne kadardır?
  a) %10
  b) %20
  c) %60
  d) %5
18.    Motivasyon kelimesi tam anlamıyla neyi ifade ediyor?
  a) Hareket etmek anlamına gelir
  b) Durmak anlamına gelir
  c) ısteksizlik anlamına gelir
  d) Kazaya meyilli anlamına gelir
19.    Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
  a) Radyo tabanlı bilgi sistemleri
  b) Yörünge uydu servisleri
  c) Karayolu haritası
  d) Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
20.    Otoyol çıkışlarında, araçların otoyol ücreti yapmaksızın geçişlerine ne ad verilir?
  a) Özel beyan
  b) Bilge
  c) OGS
  d) Veritabanı
21.    ıletişim teknolojileri hangi alanlarda kullanılmaktadır?
  a) Satış ve Servis Teşkilatı Yönetimi
  b) Mobil ızleme Sistemi
  c) Mobil Ticaret/POS,Güvenlik
  d) Hepsi
22.    Tehlikeli Madde taşımacılığı ile ilgili sürücü belgesinin yanı sıra alınması gereken diğer belge aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Sağlık karnesi
  b) Araç kayıt ve tescil belgesi.
  c) ADR Sertifikası (uluslar arası tehlikeli madde taşımacılığı ehliyeti)
  d) CMR sözleşmesi.
23.    Tehlikeli madde taşıyan tanker sürücüleri, önünde seyreden araçları, en fazla kaç metre mesafe ile takip etmekle yükümlüdürler?
  a) 10 metre
  b) 30 metre
  c) 50 metre
  d) 100 metre
24.    ışaretleme zorunluluğu olan miktarda tehlikeli madde taşıyan bir araçta, hangi durumda, ikaz levhalarının takılmasından vazgeçilebilir?
  a) Tehlikeli madde danışmanı izin verirse
  b) Gönderen izin verirse
  c) Karayollarından gerekli izin belgesi alınırsa
  d) Hiçbir durumda
25.    Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne denir?
  a) karayolu
  b) otoyol
  c) gümrük yolu
  d) devlet yolu
26.    ÖZET BEYAN verme süresi ne kadardır?
  a) eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar
  b) eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk hafta içinde
  c) eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen 15 gün içinde
  d) eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen 30 gün içinde
27.    Gümrük idarelerince verilen transit sürelerinin mücbir sebepler ile aşılması ilgililerin bu durumlarını hangi kurumlardan alacakları belgeler ile belgelendirmeleri durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241. maddesi uyarınca para cezası uygulanmaz?
  a) Gümrük
  b) emniyet
  c) sağlık
  d) hepsi
28.    Aracınızda radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız?
  a) gerekenler için ruhsatname alırım.
  b) başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederim.
  c) bu cihazları faturalarıyla birlikte alırım.
  d) bu cihazları aracıma takmamaya çalışırım.
29.    50 promülden az alkollü araç kullanan sürücüler için sigorta hangi oranda geçerlidir?
  a) yarısı oranında (%50) geçerlidir
  b) sigorta geçerli değildir
  c) tamamen geçerlidir
  d) sadece maddi hasarlar için geçerlidir
30.    Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kaza sonucu hangi kayıpları karşılar?
  a) kazaya karışan karşı tarafın hasarını
  b) bize ait olan aracın asarını
  c) çalınan aracın hasarlarını
  d) bize ait araçtaki eşyaların hasarını
31.    Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
  a) o şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
  b) o şehrin nüfusunu
  c) o şehrin km olarak genişliğini
  d) o şehirdeki araç sayısını
32.    Aracımızda harita, kroki bulundurmanın aşağıdakilerden hangisine faydası yoktur?
  a) az yakıt yakmamıza
  b) lastiklerimizin fazla aşınmasına
  c) ucuz lastik almamıza
  d) zaman ve emek harcamamamıza
33.    Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır?
  a) O-3
  b) E-80
  c) D100
  d) K2
34.    96/96/EC Sayılı AT Direktifi doğrultusunda kapsam dahilindeki tüm motorlu araçlar ve römorklarının, tescil tarihinden itibaren her yıl geçtikleri muayenenin adı nedir?
  a) trafik muayenesi
  b) yol değerlilik testi ve sertifikası
  c) fren testi ve sertifikası
  d) kara taşıtı uygunluk belgesi
35.    Aşağıdakilerden hangisi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında taşıtların azami güzergah katetme süresini tanımlar?
  a) 72 saat
  b) 120 saat
  c) 144 saat
  d) 168 saat
36.    Her taşıtın 18x24cm ebatlarında ön, arka, sağ ve sol tarafından çekilmiş resimlerle birlikte kullanımda olan belgeye ne ad verilir?
  a) resim belgesi
  b) UBAK belgesi
  c) çok amaçlı belge
  d) onay belgesi
37.    ılkyardımın amacı nedir?
  a) Yaralıların sayısını belirlemek
  b) Hayat kurtarmak
  c) Kaza tespiti yapmak
  d) Hasta sayısını belirlemek
38.    Yetişkin bir insanda bir dakikadaki solunum sayısı istirahat sayısı kaçtır?
  a) 60-80
  b) 30-40
  c) 15-20
  d) 5-15
39.    Vücuttaki kanın ne kadarını kaybedilirse hayati tehlike başlar?
  a) %50
  b) %40
  c) %20
  d) %10
40.    Ekonomik araç kullanımı için uygulanması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?
  a) otoban yolları kullanmak
  b) gaza az basmak
  c) uygun devir sayısı ve vites seçmek
  d) yokuş aşağı vitesi boşa almak
41.    Araç kullanırken direksiyonu tutma pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 11:15
  b) 17:40
  c) 09:15
  d) 10:15
42.    Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle inmeye başlayan bir aracın reaksiyonu ne olur?
  a) sola çeker
  b) sağa çeker
  c) düz gider
  d) bir sağa bir sola yalpalar
43.    Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?
  a) tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır
  b) viraj daha güvenli ve hızlı dönülür
  c) merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır
  d) viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren yapılmalıdır
44.    Aşağıdaki şıklardan hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
  a) gereksiz hız ve fren yapmamak
  b) hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
  c) bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
  d) motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
45.    Emniyet kemerinin işlevi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
  a) Çarpma anında vücutta meydana gelen çarpma etkisini azaltır
  b)Çarpma/çarpışma anında koltuktan fırlamayı engeller.
  c)Hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omur iliğin herhangi bir yere çarpmasını önler
  d)Hepsi
46.    Sollama esnasında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
  a)Doğru karar
  b)Doğru yer
  c)Doğru hız
  d)Aracın markası
47.    Aşağıdakilerden angisi trafik suçu sayılmaz?
  a)Sol şeridi devamlı kullanmak
  b)ıki şeridi kullanmak
  c)Sağ şeridi devamlı kullanmak
  d)Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek
48.    Serbest dolaşımda bulunan eşya ne demektir?
  a) Bütün ülkelere herhangi bir izin söz konusu olmadan girişi yapılabilen eşyadır
  b)Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile Gümrük Kanununa göre Türk menşeli sayılan eşyadır
  c)Türkiye’de üretilen eşyadır
  d) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen eşyalardır
49.    Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun suç saydığı fiilleri önlemek, izlemek ve soruşturmakla kimler yükümlüdür?
  a) Jandarma
  b) Sahil Güvenlik Komutanlığı
  c) Emniyet
  d) hepsi
50.    Aşağıdakilerden hangisi Sevk Mektubunda yer alan bilgilerden birisi değildir?
  a) sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri
  b) göndericinin adı ve adresi
  c) şoförün isim ve adresi
  d) yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer