RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 18
1.    şehiriçi ve şehirlerarası yollarda aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için uygun bir sol şerit kullanımıdır?
  A-)Sol şeridi kamyon ve benzeri büyük araçların kullanmı
  B-)Sol şeridin hız yapılmak istendiği durumlarda kullanılması
  C-)Sol şeridin önceliği olan araçların (ambulans, askeri araç, polis vb.)kullanımı için boş bırakılması
  D-)Sol şeridi sadece sollama yaparken, geçiş şeridi olarak kullanmak
2.    Su dolu derin çukurlara girilmesi halinde, fren balataları ıslanmakta ve bu yüzden frenin tutunma özelliği azalmaktadır. böyle durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A-)Fren pedalına basılmadan balataların kendi kendine kuruması beklenir
  B-)Fren pedalına uzun bir süre basılarak balataların kuruması sağlanmalıdır
  C-)Fren pedalına kısa bir süre sert bir şekilde basılarak balataların kuruması sağlanmalıdır
  D-)Fren pedalına kısa bir süre hafifçe basılarak balataların kuruması sağlanmalıdır
3.    Güvenli bir vites düşürme işlemi gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hanisi yapılmalıdır?
  A-)Vites düşürürken aracı sarsmamak için ayak debriyajdan oldukça yavaş çekilmelidir
  B-)Vites düşürürken aracı sarsmamak için kısa bir süre fren pedalına basılmalıdır
  C-)Vites düşürme işleminde motorun uygun bir devire ulaşması için gaz pedalına basılmalıdır
  D-)Vites düşürürken aracı sarsmamak için ayağımızı debriyajdan oldukça hızlı çekmemiz gerekir
4.    Sürüş esnasında lastik patladığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  A-)Sürtünme yüzeyi artar, yol tutuşu azalır, kayma kolaylaşır
  B-)Ön lastik patladığında araç patlayan lastik yönüne çeker ve direksiyon ağırlaşır
  C-)Lastik patlamalarında ani direksiyon hareketi ve sert frenleme, aracın kayma hareketini kolaylaştırır
  D-)Hepsi
5.    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre "Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi; ayrıca ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere çalıştırdığı ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilen kimse" kimdir?
  A-)Araç sahibi
  B-)Sürücü
  C-)ışleten
  D-)Üst düzey yönetici
6.    Köprü ve otoyol ücreti hariç, karayolunun bakımı, korunması ile kara yolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzre hangi araçlaradan geçiş ücreti alınır?
  A-)şehirlerarası otobüslerden
  B-)Ağır tonajlı çekicilerden
  C-)Yabancı plakalı araçlardan
  D-)Hepsi
7.    SRC-1 Mesleki Yeterlilik belgesi sahibi olan sürücüler içi aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-)Sadece yurtiçi yolcu taşımacılığında çalışabilirler
  B-)Sadece yurt içi eşya ve kargo taşımacılığında çalışabilirler
  C-)Sadece yurt dışı eşya ve kargo taşımacılığında çalışabilirler
  D-)Hem yurt dışı hemde yurtiçi yolcu taşımacılığında çalışabilirler
8.    Araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kurallar ile yol ve araç güvenliğine, çevrenin korunmasına ve mesleki sorumluluğa ilişkin diğer kuralları içeren düzenlemeleri yılda üç kez ihlal edenlere kaç ihtar verilir?
  A-)5
  B-)10
  C-)25
  D-)50
9.    Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne ad verilir?
  A-)Karayolu sınır çizgisi
  B-)Erişme kontrollü karayolu
  C-)ıki yönlü karayolu
  D-)Bölünmüş karayolu
10.    Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?
  A-)Bağlantı yolu
  B-)Servis yolu
  C-)Tek yönlü karayolu
  D-)Çift yönlü karayolu
11.    Yaya yolu ayrılmamış bir karayolunda, taşıt yolu kenarıyla şev başı veya hendeki iç üst kenarı arasında kalan ve yyalarla hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerdeyse taşıtlarında yararlanacağı kısmına ne ad verilir?
  A-)Banket
  B-)şerit
  C-)Yaya yolu
  D-)Sığınma cebi
12.    Karayolunda öndeki aracı geçmek isteyen bir sürücünün hangi hareketi yapması yasaktır?
  A-)Banketten yararlanarak geçmesi
  B-)Işıklı işaretlerle geçeceğini belirtmesi
  C-)Korna ile geçeceğini belirtmesi
  D-)Sol şeritten geçiş yapması
13.    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında sürücü kusurlarındandır?
  A-)Yakın takip
  B-)Yakın şeritlerden gitmek
  C-)Kırmızı ışıkta veya dur işaretinde durmamak
  D-)Hepsi
14.    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında sürücü kusurlarındandır?
  A-)Alkol almış olarak araç kullanmak
  B-)Acemilik
  C-)Aşırı hıoz yapmak
  D-)Hepsi
15.    Trafik kazalarının engellenmesi için hangi önlemlerin alınması gerekir?
  A-)Yolların bakım ve takviye çalışmaları zamanında yapılmalıdır
  B-)Denetimler etkinleştirilmelive sıklaştırılmalıdır
  C-)Karayollarında bulunan yatay ve dikey işaretlemeleredikkat edilmeli eksik ve yanlış olanlar düzeltilmelidir
  D-)Hepsi
16.    Trafik kazalarının önlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A-)Yorgun ve uykusuz araç kullanılmamalıdır
  B-)Cesaretli ve kararlı bir sürücü olunmalıdır
  C-)Hız limitlerine uyulmalıdır
  D-)Seyir halindeyken dikkat dağıtılmamalı ve acelecilikten kaçınımalıdır
17.    Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?
  A-)45 dakika
  B-)1 saat
  C-)20 dakika
  D-)15 dakika
18.    Karayolları Trafik Yönetmenliği'ne göre kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklama süresi nedir?
  A-)Sürücüde 3 ay ve firmada 3 yıl
  B-)Taşıtta 3 ay ve firmada 3 yıl
  C-)Sürücüde 1 ay ve firmada 5 yıl
  D-)Sadece sürücüde 1 yıl
19.    Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk belirtisidir?
  A-)Sırt ağrısı
  B-)Esneme
  C-)Gözlerin karıncalanması
  D-)Hepsi
20.    AETR'ye göre hftalık dinlenme süresi en az kaç saattir?
  A-)24 saat
  B-)36 saat
  C-)45 saat
  D-)50 saat
21.    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?
  A-)Kazaların artması
  B-)Lüks araçların sayısındaki artış
  C-)Kuralların yetersiz kalması
  D-)Yol güvenliği iyileştirme çabaları
22.    Aşağıdakilerden hangisi kazaya sebebiyet veren sürücü hatalarındandır?
  A-)Hız
  B-)Hatalı zorlama ve geçiş
  C-)Geçiş hakkının ihlal edilmesi
  D-)Hepsi
23.    Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim yolu değildir?
  A-)Başkalarına saygılı olmak
  B-)Başkalarını küçük görmemek
  C-)Başkasının konuşmasına izin vermemek
  D-)Kendisine uymayan görüşleri karşıdakini kırmadan red edebilmek
24.    Aşağıdaki iletişim yollarından hangisi sorunları çözmemizde ve etkili davranmamızda işe yarayan bir davranış şeklidir?
  A-)Saldırgan davranmak
  B-)Etkili, girişken davranmak
  C-)Etkisiz davranmak
  D-)Pasif davranmak
25.    Mobil veri iletişim sistemlerinin, filo iletişim sistemleriuygulaması aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
  A-)Araçların hangi güzergahtan yola devam ettiklerinin görüntülenmesini
  B-)Kargo takibinin, kullanıcılar bazında görüntülenmesini
  C-)Acil çağrı veyardım talebi yapılmasını
  D-)Araçların hızlarının kontrol edilmesini
26.    Araç takip sistemlerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması mümkün değildir?
  A-)Aracın hızı kontrol edilebilir
  B-)Aracın rotası kontrol edilebilir
  C-)Sürücünün hata yapması engellenebilir
  D-)Aracın tahmini varış sürsi görülebilir
27.    1618 sayılı yasa, tur düzenleme ve transfer etme gibi faaliyetleri yapma yetkisini hangi kuruluşa vermiştir?
  A-)Taşıma şirketlerine
  B-)Servis hizmetlerini yapan kuruluşlara
  C-)TÜRSAB üyesi acentelere
  D-)ısteyen herkes yapabilir
28.    Yetki belgesinin zayii olması durumunda aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
  A-)Belge ücretinin %50'si alınır
  B-)Ücret alınmadan yenisi verilir
  C-)Yetki belgesi iptal edilir
  D-)Belge ücretinin tümü alınır
29.    Aşağıdaki seyahat acentesi gruplarından hangisi elindeki belge ile yurt dışına seyahat amacıyla yolcu taşımacılığı yapamaz?
  A-)A
  B-)B
  C-)C
  D-)Hiçbiri
30.    1618 sayılı seyahat acenteleri birliğiyasasına göre, aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulmalıdır?
  A-)Transfer yapılan yolcu listesi
  B-)TÜRSAB araç plakası ve Turist Taşıma Aracı belgesi
  C-)ılkyardım seti
  D-)Hepsi
31.    Terminal işletmeciliği yapacak olanlar hangi belgeyi almak zorundadır?
  A-)T Yetki belgesi
  B-)L Yetki belgesi
  C-)F Yetki belgesi
  D-)E Yetki belgesi
32.    Aşağıdakilerden hangisinde taşımacıların özen ve duyarlılık gösterme zorunluluğu yoktur?
  A-)Nitelikli şoför ve personeli sefere göndermek
  B-)Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkışına engel olmak
  C-)Güzergah mesafesine göreyeteri kadar şoför bulundurmak
  D-)Yolcuların eğitim durumlarını kontrol etmek
33.    Ücret ve zaman tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-)Ücret tarifelerinin taşıtlarda bulundurulması zorunludur
  B-)Rekabet ortamının bozulması halinde, taban ve tavan ücretlerini Bakanlık tespit edemez
  C-)Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir
  D-)Taşımacılar zaman tarifelerine uymak zorundadır
34.    Yolcu taşımaya ait yetki belgelerinin alınabilmesi için asgari kapasiteyi sağlayan taşıtların yaşı en çok kaç olabilir?
  A-)8
  B-)4
  C-)6
  D-)2
35.    Sigortalarca kaza anında derlenecek evraklardan hangisi istenmez?
  A-)Trafik (jandarma) zaptı
  B-)Alkol raporu
  C-)Ekzoa gazı muayenesi fotokopileri
  D-)Kazaya karışan araçların ruhsatı
36.    Sorumluluk sigortalarının bir bölümünün zorunlu olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Zorunlu işlemlerden devlet kendine pay alır
  B-)Zorunlu işlemlerden sigorta şirketleri kendine pay alır
  C-)Sorumlu tarafın desteğe ihtiyacı vardır
  D-)Zarar görenin, zararının tazmini için maddi kaynak yaratmak ve mağduriyetinazaltılması, yerine göre tamamen giderilmesi için devlet kontrölü sağlamaktır
37.    Kasko sigortalarında aşağıdakilerden hangisi teminat kapsamındadır?
  A-)Uyuşturucu madde veya alkollü araç kullanırken meydana gelen kazalar
  B-)Taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınması sırasında meydana gelen hasarlar
  C-)Yağsızlık, susuzlukve yük taşınması sırasında meydana gelen hasarlar
  D-)Çalınmayateşebbüs sırasında meydana gelen hasarlar
38.    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesine göre tazminat ödeyen sigorta şirketi, hangi hallerde ödediği tazminatı rücu eder?
  A-)Sürücü alkollü iken kaza yapmışsa
  B-)Zarar gören taraf alkollü ise
  C-)Poliçe sahibi sigortalı araç sürücüsü kusurlu ise
  D-)Kazaya sebep olan sürücü tazminat ödemeyi kabul ettiğini yazılı olarak beyan ettiyse
39.    Aşağıdakilerden hangisi ulaşım ve haberleşme amacı ile yapılan bir haritadır?
  A-)Jeolojik harita
  B-)Maden haritası
  C-)Karayolu haritası
  D-)Kadastro haritası
40.    Haritalardaki yollar üzerinde mavi zeminde beyaz yazı ile yazılan D-817 yazısı neyi belirtir?
  A-)Yolun düz olduğunu
  B-)Yolun 817 km olduğunu
  C-)Yolun 817 no'lu uluslararası yol olduğunu
  D-)Yolun 817 no'lu devlet yolu olduğunu
41.    Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin, solunum yolunun tıkanarak boğulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Bilincinin kaybolması ve buna bağlı olarak çenesinin kasılması
  B-)Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşmesi ve soluk yolunun tıkanması
  C-)Başın arkaya gitmesi ve soluk yolunun tıkanması
  D-)Bilincin kaybolması ve bunun bir sonucu olarak vücudun kasılması
42.    Kaza yerinde müdahale ederken, ilk yardım amacıyla uygulanması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması
  B-)Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı çıkarılması
  C-)Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması
  D-)Kazazedelere ilaç verilmesi
43.    Nabız aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?
  A-)Kasık
  B-)Boyun
  C-)Bilek
  D-)Sırt
44.    Vücudunda yanık olan bir kazazedenin, yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi tatbik edilir?
  A-)Salça
  B-)Alkol
  C-)Soğuk su
  D-)Zeytinyağı
45.    Ekonomik taşıt kullanımı sağlayabilmek için sürüş sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
  A-)Taşıtınızı mümkün olduğu kadar 90 km/h ve altında sürünüz
  B-)Taşıtlarla yapacağınız şehirlerarası yolculuklarda, aracınızın camlarını açık tutunuz
  C-)Hızınızı sürekli olarak değiştiriniz
  D-)Motoru ısıtmak için, motoru mümkün olduğu kadar çok rölantide çalıştırınız
46.    Araçta kullanılan yakıta ait özelliklerden hangisi yakıt sarfiyatının azaltılması hususunda katkı sağlar?
  A-)Yüksek oktanlı veya satanlı yakıt kullanılması
  B-)Düşük oktanlı veya satanlı yakıt kullanılması
  C-)Aracın kullanım kılavuzunda belirtilen yakıtın kullanılması
  D-)Motor performansını arttırıcı yakıt katkı maddelerinin kullanılması
47.    Yeni araçlarda 1000-2000 km arasındaki servislerde yapılan işleme ne denir?
  A-)ılk bakım
  B-)Yağ değişimi
  C-)Supap ayarı
  D-)Lastik bakımı
48.    Yakıt tüketiminin artmasına aşağıdakilerden hangisi neden olabilmektedir?
  A-)Motor yağının kabul edilebilir sınırlar içinde olması
  B-)Lastik hava basıncının çok düşük olması
  C-)Soğutma sıvısının renginin değişmesi
  D-)Fren hidrolik seviyesinin düşmesi
49.    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini arttıran nedenlerden biri değildir?
  A-)Fren ayarının yanlış (sıkı olması) yapılması
  B-)Hava filtresinin tıkalı olması
  C-)Vites kutusu yağınnın azalmış olması
  D-)Yakıt ayarının (zengin) yanlış olması
50.    Flaşörün görevi aşağıdakilrden hangisidir?
  A-)Fren lambalarının yanıp sönmesini sağlamak
  B-)Geri vites lambalarının yanıp sönmesini sağlamak
  C-)Sinyal lambalarının yanıp sönmesini sağlamak
  D-)Park lambalarının ynıp sönmesini sağlamak