RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 19
1.    Aşağıdakilerden hangisi savunmaya dayalı sürücülük için önemli kurallardan biridir?
  A-)Probleme girmemek
  B-)Problem tespit edildikten sonra çözmek
  C-)Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek
  D-)Problemi iyi anlamak
2.    Yol güvenliğinin sağlanabilmesi açısından aşağıdakilerden hangisinin uygulanması gereklidir?
  A-)Aracın kullanım amacına uygun olduğu, muayenesinin yapıldığı, emniyetli bir biçimde çalıştırılabileceği onaylanmış olmalıdır
  B-)Taşınan yük güvenli olmalı ve üreticinin araç için belirttiği tasarım değerini yada yasal sınırları aşmamalıdır
  C-)Taşınan ürün hakkında bilgi sahibi olunmalı ve gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır
  D-)Hepsi
3.    Fren denemesinin amacı ne olmalıdır?
  A-)Frenlerin tuttuğunu kontrol etmek
  B-)Fren mesafesini kontrol etmek
  C-)Frenlemede aracın yana çekmediğini kontrol etmek
  D-)Hepsi
4.    Motor frenine yardımcı olan sistem retarder, ne zaman kullanılır?
  A-)Aracın hızlanmasında
  B-)Düz yolda yada rampa inişlerinde hızı azaltmak için
  C-)Duran aracı sabitlemek için
  D-)Dik rampa çıkışlarında
5.    Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi faaliyette bulunamaz?
  A-)Yetki belgesi olmayan
  B-)SRC türü mesleki yeterlilik belgesi olmayan
  C-)Yönetmenlik kapsamında belirtilen şartlarda ÜDY istihdam etmeyen
  D-)Hepsi
6.    Kanunla düzenlenen hususların uygulanmasına yönelik detayları gösteren yönetmelikler, hangi makam tarafından çıkarılır?
  A-)ılgili Bakanlık
  B-)TBMM
  C-)ıllerde Valilik
  D-)ılçelerde Kaymakamlık
7.    Taşımacılıkta istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Mesleki Yeterlilik belgeleri hangi yönetmenlik ile düzenlenmiştir?
  A-)Karayolu Trafik Yönetmenliği
  B-)Karayolu Taşıma Yönetmenliği
  C-)Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği
  D-)Araç Muayene ıstasyonları Yönetmeliği
8.    Zorunlu hallerde sınır mülki idare amirlerince verilecek izin dışında, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere aykırı olarak, yolcu ve eşyanın sınır kapılarına taşınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-)Yolcu ve eşya, sınır kapılarına taşınmaz
  B-)Sınır kapılarında aktarma yapılmaz
  C-)Yolcu, sınır kapısını geçerek başka bir taşıta binemez
  D-)Hepsi
9.    Duraklamak amacıyla uzun süre beklemek gerekirse, aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması zorunludur?
  A-)Aracın başında gözcü veya bekçi bulundurmak, motoru ve ışıkları çalışır durumda tutmak
  B-)Aracın içinde insan bulundurmak, motoru durdurmak, servis frenini çekmek
  C-)Aracın motorunu durdurmak, uygun vitese takmak, el freni ile tespit etmek, gerekli park ışıklarını yakmak, yol eğimli ise arka tekerleklere uygun yönde takoz koymak
  D-)Motoru durdurmak, herhangi bir vitese takmak, bütün tekerleklere takoz koymak, kısa farları yakılı bırakmak
10.    Muayene süresi dolmamış olsa bile, bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayeneyesevk edilir?
  A-)Bakım ve onarımdan geçmesi halinde
  B-)Sürücüsü ve işletenin değişmesi halinde
  C-)Satış ve devir sonucu sahip değiştirmesi halinde
  D-)Kazaya karışması durumunda, yetkili zabıtaca gerekli görüldüğünde
11.    Sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Sürücünün altmış yaşını doldurmuş olması
  B-)Kişinin trafik suçu işlemeyi alışkanlık haline getirmesi
  C-)Sürücünün sık sık kaza yaptığının tespit edilmiş olması
  D-)Sürücü belgesinin hile ile alınmış olması veya şartlarına uygun olarak verilmemişolmasının tespit edilmiş olması
12.    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir?
  A-)Dur anlamındadır, yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir
  B-)Bir trafik kazasının olduğunu bildirir, durulmalıdır
  C-)Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir
  D-)Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir
13.    Yol güvenliğinin sağlanması açısından aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A-)Sürüş sırasında cep telefonu yada telsiz kullanılmamalıdır
  B-)24'lük zaman dilimi içinde toplam 9 saatten fazla araç kullanılmamalıdır
  C-)Yorgun ve uykusuz araç kullanılmamalıdır
  D-)Hepsi
14.    Aşağıdakilerden hangisi alkolün olumsuz bir etkisidir?
  A-)Doğru düşünme ve karar verme yeteneğini engeller
  B-)ıntikal ve tepki süresini uzatır
  C-)Refleksleri yavaşlatır
  D-)Hepsi
15.    Trafik kazalarındaki yükümlülüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-)Araç sürücüleri, ilk yardım tedbirlerini almakla yükümlüdürler
  B-)Akaryakıt istasyonları, çekici bulundurmakla yükümlüdürler
  C-)Tamirhaneler kaza yapmış olduğu belli olan bir araç geldiğinde bunları trafik ekiplerine haber vermekle yükümlüdür
  D-)Araç sürücüleri, trafik ekipleri ve sağlık kuruluşlarına haber vermekle yükümlüdür
16.    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?
  A-)Hız
  B-)Yanlış uyarı levhası
  C-)Geç algılama
  D-)Hatalı sollama
17.    Sürücüler araçlara ait takograf kayıtlaını kayıt tarihinden itibaren kaç ay süreyle araçlarında muhafaza etmek zorundadırlar?
  A-)1
  B-)2
  C-)3
  D-)4
18.    Birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir?
  A-)88
  B-)135
  C-)90
  D-)100
19.    Karayolları Trafik Yönetmenliğine görehaftalık dinlenme süresi en az kaç saattir?
  A-)50 saat
  B-)36 saat
  C-)24 saat
  D-)45 saat
20.    Günlük toplam araç kullanma süresi, azami kaç saattir?
  A-)9
  B-)10
  C-)8
  D-)11
21.    Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
  A-)Diğer sürücülerle kırıcı ilişkilere girmemek
  B-)Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
  C-)Çıkış ve varış zamanını iyi ayarlamak
  D-)Alkollü araç kullanmamak
22.    Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede zihinsel bir yöntemdir?
  A-)Problem çözme becerileri
  B-)Aşamalı kas gevşetme
  C-)Beslenme
  D-)Kalp atışıBGB eğitimi
23.    Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede insan bedenine yönelik bir teknik değildir?
  A-)Nefes alma
  B-)Egzersiz
  C-)Yoga
  D-)Bilişsel yeniden yapılandırma
24.    Kaza yapmada yüksek risk grubunda olan sürücüler aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine girmezler?
  A-)Aceleci
  B-)Rekabetçi
  C-)Kendine aşırı güvenli
  D-)Sorumluluk sahibi
25.    Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemlerinden biri değildir?
  A-)Filo yönetiminin rekabet edebilir, hızlı ve ekonomik olması sağlanır
  B-)Yakıt sarfiyatı artar
  C-)Teslimat için net saatler söyleme imkanı yükselir
  D-)Filo çalışanları arasında disiplin sağlanır
26.    Aşağıdakilerden hangisi mobil iletişim sistemlerinin, güvenlik sistemleri uygulamalarından biri değildir?
  A-)Bankalar arası para taşımacılığı
  B-)Taksi ve otobüslerin acil takipleri
  C-)Kargo takip bilgi sistemi
  D-)Polis denetimi
27.    Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili olan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
  A-)Bu sistemlerle araçların sürekli denetimi sağlanabilir
  B-)şoförlerin, araçlarını güvenli kullanmalarını sağlar
  C-)ış hacmini ve kalitesini yükseltir
  D-)Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar
28.    Tehlikeli madde taşıyan araçların güzergah ve park yerleri hangi kurumdan öğrenilmektedir?
  A-)şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğünden
  B-)Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME)
  C-)ıl ve ilçe belediye sınırları içerisinde il ve ilçe trafik komisyonlarından
  D-)Hepsi
29.    Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyacak araçlarda bulunması zorunlu donanımlardan değildir?
  A-)Alet takımı
  B-)ıki adet yeterli kapasitede yangın söndürme cihazı
  C-)ıkaz işaretleri ve ihbar aletleri
  D-)Asma kilit
30.    ADR'ye göre, aşağıdakilerden hangisi ile tehlikeli madde taşıması yapılamaz?
  A-)Variller
  B-)Tahta fıçılar
  C-)Çuvallar
  D-)Hasarlı cam ambalaj
31.    Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyan araçların donanımı değildir?
  A-)Yolda meydanagelebilecek arızaları giderebilecek avadanlık
  B-)En az iki adet yeterli kapasitede yangın söndürme cihazı
  C-)ıkaz işaretleri ve ihbar aletleri
  D-)Yedek parça
32.    Hasar ihbarı anında aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
  A-)Poliçe numarası
  B-)Hasar tarihi, hasarın nerede meydana geldiği
  C-)Hasarlı emtianın bulunduğu adres ve irtibat telefon numarası
  D-)Hasara neden olan aracın motor beygir gücü
33.    Can sigortaları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
  A-)Kişinin kazada bacağının kopması
  B-)Kişinin kazada ölmesi
  C-)Kişinin kazada aracının hasar görmesi
  D-)Kişinin kazada kolunun kırılması
34.    Tazminat talebi sırasında istenen evraklar aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
  B-)ıtfaiye raporu
  C-)Trafik zaptı
  D-)Hepsi
35.    Bakanlık taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtların karıştığı yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında, taşıt sürücüsünün hangi oranda asli kusurlu olması halinde yetki belgesi sahiplerini uyarır?
  A-)%20 ve üzeri
  B-)%3O ve üzeri
  C-)%40 ve üzeri
  D-)%50 ve üzeri
36.    Haritalarda yolların üzerinde, sarı zemin üzerine beyaz yazı ile yazılan O-020 yazısı neyi belirtir?
  A-)O yolun bozuk olduğunu
  B-)O yolun sadece otobüslere açık olduğunu
  C-)Oyolun sadece otomobillere açık olduğunu
  D-)O yolun otoyol olduğunu
37.    Harita nedir?
  A-)Herhangi bir yerin havadan çekilmiş fotoğrafıdır
  B-)Herhangi bir yerin dağ, deniz, ovalarını gösteren çizimdir
  C-)Herhangi bir yerin kuşbakışı görünümünün, bir oran dahilinde küçülterek gösterilmesidir
  D-)Bir yerleşimin krokisidir
38.    Haritalarda, kare içindeki uçak resmi neyi belirtir?
  A-)Büyük havalimanlarını
  B-)Küçük havalimanlarını
  C-)Uçakların girmesinin yasak olduğunu
  D-)Uçakların rotalarını
39.    Türkiye, Avrupa'nın en büyük karayolu filosuna sahip olmasına rağmen taşımacılıktaki payını yeterince arttıramamaktadır, bunun sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Araçlarımızın yeterince yeni olmaması
  B-)Türk sürücülerinin çok sık kaza yapması
  C-)Yeterli yükün olmaması
  D-)Ülkemize tahsis edilen geçiş belgelerinin sınırlı olması ve uygulanan kotalar
40.    Aşağıdaki ülkelerden hangisine, genel olarak Trieste varışlı RO-RO hattı ile taşıma yapılmaz?
  A-)Polonya
  B-)Fransa
  C-)Almanya
  D-)ıspanya
41.    Türkiye'de yurt içi yük taşımacıığında, karayolundan sonra en çok tercih edilen taşıma modu aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Deniz yolu
  B-)Hava yolu
  C-)ıç su yolu
  D-)Demir yolu
42.    Uluslararası geçişlerde ilgiliişlemlerde hangi kurumun talimatı gereklidir?
  A-)Ulaştırma şurası
  B-)Ulaştırma Bakanı
  C-)Ulaştırma Bakanlığı
  D-)Karayolları Genel Müdürlüğü
43.    Kan, vücudumuzda bulunan hangi sistemin parçasıdır?
  A-)Dolaşım sistemi
  B-)Hareket sistemi
  C-)Sinir sistemi
  D-)Solunum sistemi
44.    Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulanmaya başlanır?
  A-)Hastanede
  B-)Sağlık ocağında
  C-)Kaza yerinde
  D-)Ambulansta
45.    Kazazede de solunumun durduğu nasıl anlaşılır?
  A-)Göğüs kafesinde hareketsizlik varsa
  B-)Hasta bilincini kaybetmiş ise
  C-)Deri kül rengi olmuşsa
  D-)Gözbebekleri büyümüşse
46.    Uyku ilacıyla zehirlenmelerde, ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A-)Kesinlikle hiç bir müdahale edilmez ambulansın gelmesi beklenir
  B-)Bilinci açıksa bol su içirip kusturulurve hemen sağlık merkezine götürülür
  C-)Bol miktarda koyu kahve içirilir
  D-)Kesinlikle kusturulmaz, ilacın vücuttan atılması için müshil verilir
47.    Motorda çalışan parçaların temizliğini sağlayan, motorun soğumasına yardımcı olan ve daha önemlisi çalışan parçaların aşınmasını önleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Ateşleme sistemi
  B-)Yağlama sistemi
  C-)Frenleme sistemi
  D-)Soğutma sistemi
48.    Aşağıdakilerden hangisi seyir halinde yakıt serfiyatını arttıran, aracın karşılaştığı dirençlerden biri değildir?
  A-)Yokuş direnci
  B-)Durma direnci
  C-)ıvme direnci
  D-)Yuvarlanma direnci
49.    Akümülatör başka bir akümülatör ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
  A-)Artı kutup, artı kutupla-Eksi kutup, eksi kutupla
  B-)Eksi kutup, artı kutupla-Artı kutup, eksi kutupla
  C-)Artı kutup şase ile
  D-)Eksi kutup şase ile
50.    Dijital göstergeli tip araçta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A-)Akü takviyesi
  B-)Yağ takviyesi
  C-)Su takviyesi
  D-)Hidrolik takviyesi