RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 20
1.    Bir aracı iyi kontrol etmenin ve güvenli bir şekilde kullanmanın en önemli noktası nedir?
  A-)Tecrübe
  B-)Özgüven
  C-)Doğru sürüş pozisyonu
  D-)Yolu ve çevreyi iyi izleme
2.    Motorlu araçlar için kavşaklar, kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Bu nedenle kavşaklara yaklaşmakta olan sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yavaşlamak ve gidilmek istenen yönün sinyalini vermek
  B-)Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızı kesmeden devam etmek
  C-)Sürücüye yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunlu olsa bile geçiş hakkını kullanmak
  D-)Kavşakta düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girmek
3.    Güvenli sürüş ile i,lg,ili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A-)Hız faktörü; kazalarda ölüm ve yaralanma oranının artma nedenidir
  B-)Kuru havalarda 2 saniye olan takip mesafesi yağışlı havlarda 3-4 saniyeye çıkarılmalıdır
  C-)Arkadan gelen araç çok yakın takip ediyorsa onu uyarmak için ani şekilde yavaşlayıp frene basılmalıdır
  D-)Sinyal verir vermez şerit değiştirilmemelidir. Sinyal vermek, şerit değiştirme hakkı değil, niyetinizin başkalarına gösterilmesi amacını taşır
4.    Nerelerde sollama yapılması uygundur?
  A-)Kavşaklarda
  B-)Virajlarda
  C-)Tepe üstlerinde
  D-)Bölünmüş yollarda
5.    Aşağıdaki iadelerden hangisi yanlıştır?
  A-)Taşımacılar, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için yolcunun ölümü, yaralanması ve eşyanın zarar görmesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır
  B-)Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında ön görülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunamazlşar
  C-)Zorunluluk halinde mülki idare amirlerine verilecek izin dışında, yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz
  D-)Yolcular sınır kapısından yaya geçerek başka bir taşıta binemezler
6.    Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanların, kendi nam ve hesabına taşıma yapabilmeleri veya yaptırabilmeleri için ayrıca hangi beşlgeyi almaları gerekir?
  A-)Taşımacı yetki belgesi
  B-)Komisyonculuk yetki belgesi
  C-)Acente yetki belgesi
  D-)Hiçbiri
7.    Düzenli yolcu ve eşya taşımaları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ücret tarifeleri, kimler tarafından hazırlanıp Bakanlığa bildirilmek zorundadır?
  A-)Gönderen
  B-)Nakliyat ambarı işletmecileri
  C-)Yetki belgesi sahipleri
  D-)Taşımacı
8.    Hangi taşıtlar ülke sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapamaz?
  A-)9 kişiden az yolcu taşıma kapasitesi olan araçlar
  B-)3,5 ton ve altında taşıma kapasitesi olan araçlar
  C-)Yabancı taşıtlar
  D-)Otobüs, kamyon ve çekici
9.    Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine ne ad verilir?
  A-)Mülk
  B-)Trafik
  C-)Ulaştırma
  D-)Taşıma
10.    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalrında asli kusur sebebi sayılır?
  A-)Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
  B-)Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
  C-)Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
  D-)Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
11.    Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta, sürücü aşağıdaki davranışlardan hangisini uygulamalıdır?
  A-)Durup, yolu kontrpol ettikten sonra geçmelidir
  B-)Yavaşlayıp durmalıdır
  C-)Kalkışa hazırlanmalıdır
  D-)Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir
12.    Eşdeğer kavşak kollarına sahip ve sinyalize olmayan kavşaklarda, geçiş hakkıyla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?
  A-)Soldaki araçlar sağdakilere geçiş hakkı vermek zorundadır
  B-)Sağdaki araçlar soldakine geçiş hakkı vermek zorundadır
  C-)Motorlu araçlar motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
  D-)Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
13.    Sonucu itibariyle en tehlikeli trafik kazası türü aşağıdak,ilerden hangisidir?
  A-)Fren patlaması sonucu oluşan kazalar
  B-)Hatalı sollamalar sonucu oluşan kazalar
  C-)Önden çarpmalar
  D-)Duran araca çarpmalar
14.    Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalrına karışan sürücülerin, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlıştır?
  A-)Güvenlik için yansıtıcı cihazları koyması
  B-)Bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
  C-)Olayı yetkililere bildirmesi
  D-)Kazaya karışan aracı yolun dışına çekmesi
15.    Trafik kazalrının önlenmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
  A-)Hız limitlerinin ihlalinden kaçınılmalıdır
  B-)Tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınılmalıdır
  C-)Hatalı sollamadan kaçınılmalıdır
  D-)Hepsi
16.    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında sürücü kusurlarındandır?
  A-)Alkol almış olarak araç kullanmak
  B-)Acemilik
  C-)Aşırı hız yapmak
  D-)Hepsi
17.    Ticari araç kullanan sürücüler 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
  A-)9 saat
  B-)4,5 saat
  C-)4 saat
  D-)5 saat
18.    Uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeleri yapan, uluslararası çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)UNICEF
  B-)NATO
  C-)OPEC
  D-)ILO
19.    Sürücülerin, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda çalışabilme şartları aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Sürücülerin bedensel ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları
  B-)Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgelerine sahip olmaları ve SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almaları
  C-)Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim, yolcu taşımacılığında en az lise mezunu olmaları
  D-)Hepsi
20.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi uluslararası yolcu taşımacılığını anlatmamaktadır?
  A-)Türkiye'ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren karayolu taşıtları ile yapılan transit taşımalar
  B-)Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya hava yolu ile gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar
  C-)Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımalar
  D-)Diğer ülkelerden deniz yoluyla Türkiye'ye yapılan taşımalar
21.    Taşıtı kullanan sürücü ve hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişilere ne denir?
  A-)Eşya
  B-)Yolcu
  C-)Taşımacı
  D-)Sorumlu
22.    E2 yetki belgesini kimler almak zorundadır?
  A-)Ticari amaçla yolcu taşıyacak kamu kurum ve kuruluşları
  B-)Yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar
  C-)Yurtiçi veya uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklar
  D-)Sadece kendi personelini taşıyacaklar
23.    Aşağıdaki maddelerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş belgesinden muaf tutulacak taşımaları ifade eder?
  A-)ıtfaiye ile ilgili taşımalar
  B-)Ambulans hizmetleri
  C-)Cenaze hizmetleri
  D-)Hepsi
24.    Aşağıdakilerden hangisi davranışın tanımıdır?
  A-)Bireyin el-ayak hareketleri davranıştır
  B-)Bireyin gözlenebilir tüm hareketleri davranıştır
  C-)Bireyin sözle ifadeleri davranıştır
  D-)Bireyin tasarladığı tüm hareketler davranıştır
25.    Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir?
  A-)Beden koordinasyon değişimi
  B-)Görüş keskinliği
  C-)Görüş düşüşü
  D-)Hız körlüğü
26.    Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?
  A-)Muhakeme yeteneğinde bozulma
  B-)Algılamada yavaşlama
  C-)Güvende yersiz bir atış
  D-)Dikkat becerisinde artış
27.    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük alışkanlıklarından değildir?
  A-)Yol şeritlerini izleme
  B-)Alkollü araç kullanma
  C-)Arabayı sürmeye başlamadan önce rotayı planlama
  D-)Diğer sürücüler ne yaparsa yapsın kendi kontrolünü kaybetmeme
28.    ıletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemi hangisidir?
  A-)Otomasyonu ve yüksek kapasite ile çalışmayı sağlar
  B-)Yüksek karla çalışmaya olanak tanır
  C-)Dağıtım bilgilerine erişimi sağlar
  D-)Hepsi
29.    Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
  A-)Aracın hızı kontrol edilir
  B-)Aracın rotası kontrol edilir
  C-)Sürücünün hata yapması engellenir
  D-)Aracın varış süresi görülebilir
30.    Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
  A-)Araçların otoyollarda otomatik geçitlerinde
  B-)Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
  C-)Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
  D-)Araçların konumlarının takip edilmesinde
31.    Gümrük yolu ne demektir?
  A-)Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile diğer gümrük kapıları arasında izlenmesi gereken zorunlu yollardır?
  B-)Sınır kapılarından ülke içine uzanan yolların tamamıdır
  C-)Haritalarda kırmızı ile işaretlenmiş tüm yollardır
  D-)Sadece demir yollarına gümrük yolu denir
32.    Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi nereleri kapsar?
  A-)Sınırlarımızdan içeri girilen gümrük kapılarının olduğu, gümrükleme işlemlerinin yapıldığı bölgeyi
  B-)Gümrükleme işlemi yapabilen serbest bölgeleri
  C-)Gümrükleme işlemi yapılabilen havalimanlarını
  D-)Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan tüm bölgeyi
33.    Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
  A-)Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
  B-)Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
  C-)Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
  D-)Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
34.    Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlemlerden biri değildir?
  A-)Eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak
  B-)Bir serbest bölgeye koymak
  C-)Gümrük bölgesinde imha etmek
  D-)Gümrük kapısı olmayan bir yerden geçirmek
35.    Aşağıdakilerden hangisi transfer ve tur araçlarında bulundurulması zorunlu olan belgelerden değildir?
  A-)Seyahat Acentesi işletme belgesi
  B-)Transferi yapılan yolcu listesi
  C-)TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi
  D-)Özel kasko sigorta poliçesi
36.    Karayolu Turist Taşıma Araçlarının ve Seyahat Acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?
  A-)Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması
  B-)Her 15 koltuk için yangın söndürme cihazı bulunması
  C-)Kültür ve turizm bakanlığı onay belgesi
  D-)Ses tesisatı olması
37.    Turim taşımacıları aşağıdaki kurumlardan hangisine karşı sorumlu değildir?
  A-)TÜRSAB
  B-)Kültür ve Turim Bakanlığı
  C-)Ulaştırma Bakanlığı
  D-)Devlet Bakanlığı
38.    Aşağıdakilerden hangisi Turistlere kiralanacak araçların nitelikleri arasında yer almaz?
  A-)Karayolu Trafik mevzuatında belirtilen gerekli şartları taşımak
  B-)Rent a car özel kaskosu yaptırmak
  C-)Yerli araçlar için en çok üç, ithal araçlar için en çok beş yaşında olmak
  D-)Teknik bakımı yapılmış olmak
39.    Turistik merkezlerin tabelaları hangi renkte gösterilir?
  A-)Kırmızı
  B-)Yeşil
  C-)Siyah
  D-)Kahverengi
40.    Haritalarda mavi renkle çizilmiş bilgiler aşağıdakilerden hangileri için kullanılır?
  A-)Yolları gösterir
  B-)şehir merkezlerini gösterir
  C-)Su ile ilgili detayları gösterir
  D-)Turistik yerleri gösterir
41.    Aşağıdakilerden hangisi uluslararası yol numarasıdır?
  A-)O-3
  B-)E-80
  C-)D100
  D-)K2
42.    Aşağıdakilerden hangisi atardamar özelliklerindendir?
  A-)Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar
  B-)Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar
  C-)Yavaş yavaş, koyu kırmızı renkte akar
  D-)Yavaş yavaş, açık kırmızı renkte akar
43.    Vücut yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğur sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Hücre-Doku-Organ-Sistem
  B-)Organ-Hücre-Doku-Sistem
  C-)Sistem-Doku-Organ-Hücre
  D-)Sistem-Organ-Doku-Hücre
44.    Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
  A-)Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü pozisyon
  B-)Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü pozisyon
  C-)Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine parelel pozisyon
  D-)Oturmuş pozisyonunda baş öne eğilmiş ve dizler, diz kapaklarından katlanmış pozisyon
45.    Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
  A-)Kaburga kemiği
  B-)Kafatası kemiği
  C-)Uyluk kemiği
  D-)Kaval kemiği
46.    Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
  A-)Yazılı, sözlü ve hareketli
  B-)Ayrıntılı, detaylı ve uzun
  C-)Kısa, öz ve anlaşılır
  D-)şifreli ve gizli
47.    Aşağıdakilerden hangisinin yakıt tasarrufu ile ilgisi yoktur?
  A-)Kirlenmiş hava filtresini değiştirmek
  B-)Aracı temiz tutmak kirlenmiş ise yıkatmak
  C-)Rölanti ayarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak
  D-)Fren ayarlarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak
48.    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini arttırmaz?
  A-)Yüksek hız
  B-)şehir trafiğinin yoğunluğu
  C-)Motor çalıştıktan sonra derhal yola çıkmak
  D-)Lastik basıncının yetersiz olması
49.    ıyi ve güvenli sürüş kapsamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
  A-)Karşılaşılacak her türlü duruma karşıçözümleri önceden tasarlamak
  B-)Yoğun trafikte diğer sürücülerin ne yapabileceklerini önceden tahmin etmek için uzağa bakmak
  C-)Araç dışında gelişen olaylara seri şekilde cevap vermek
  D-)Araçta ABS, ASR, SRS, AIR-BAG gibi güvenlik sistemleri varsa hız limitlerini aşmak
50.    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürüş tekniği" tanımına uyar?
  A-)Sürücünün, sürüşün her anında araca tam olarak hakim olması
  B-)Sürücünün, araç dışında gelişen olaylara seri şekilde cevap verebilmesi
  C-)Sürücünün, aracını doğru yerde, doğru pozisyonda ve olması gerektiği sürede intikalini en güvenli şekilde sağlaması
  D-)Hepsi