RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 6
1.    1 D Sınıf Sürücü Belgesi alıcak adaylar kaç yaşını bitirmiş olmalıdır?
  A-) 21
  B-) 22
  C-) 18
  D-) 19
2.    2 Trafik cezalarında tahsilat derhal yapılmadığı durumlarda, ceza ne kadar süre içerisinde ödendiğinde zamsız ödenir?
  A-) Tutanağın tebliği tarihinden 10 gün sonra
  B-) Bir ay içerisinde
  C-) Tutanağın tebliği tarihinden 7 gün sonra
  D-) Tutanağın tebliği tarihinden sonra 7 gün içinde
3.    3 Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre; ağır vasıtaların yerleşim yeri dışı hız sınırı kaç km/saattir?
  A-) 50
  B-) 80
  C-) 90
  D-) 120
4.    4 Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ağır vasıtaların otoyol hız sınırıkaç km/ saaattir?
  A-) 80
  B-) 90
  C-) 100
  D-) Hız sınırı yok
5.    5 Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ağır vasıtaların yerleşim yeri içi hız sınırı kaç km/saat tir?
  A-) 30
  B-) 40
  C-) 50
  D-) 60
6.    6 ıki yönlü kara yolunun kullanıldığı, dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisi sağ şeridi izlemek zorundadır?
  A-) Kamyon
  B-) Otomabil
  C-) Kamyonet
  D-) Otobüs
7.    7 Hangi şartlarda sürücüler araç kullanmaktan derhal men edilirler?
  A-) Hız limitini %30 aşmaları halinde
  B-) Yönetmeliğe aykırı ışık takılması
  C-) Egzoz gaz ölçümünün zamanında yapılmaması
  D-) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanarak güvenli sürüş yeteneklerini kaybetmeleri halinde
8.    8 Özellikle okul çevrelerinde öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
  A-) Okul geçidi
  B-) Yaya geçidi
  C-) Yaya yolu
  D-) şerit
9.    9 Sola dönüşlerde sücülerin uymak zorunda olduğu kurallar silsilesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A-) Sola dönüş işareti vermek
  B-) Yolun gidişine ayrılmış kısmının soluna yanaşmak
  C-) Hız azaltmak
  D-) Dar bir kavisle dönmek
10.    10 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde sürücülerin ve yolcuların sigra içmesi yasaktır?
  A-) Özel otomobillerde
  B-) Resmi taşıtlarda
  C-) Toplu taşıma taşıtlarında
  D-) ıtfaiye araçlarında
11.    11 Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç kullanıldığı tespit edilen, araç sürücülerine suçun işlendigi tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; birinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri 8 ay süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  B-) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  C-) Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  D-) Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası verilir
12.    12 Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığı tespit edilen sürücüler suçun işlendigi tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; ikinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  B-) Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  C-) Sürücü belgeleri 1,5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  D-) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
13.    13 Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananlara 6 ay hapis cezası ile yönetmelikte belirtilen para cezasına ilaveten aşağıdaki cezaların hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
  B-) Sürücü belgeleri 6 ay geri alınır
  C-) Sürücü belgeleri 1 yıl geri alınır
  D-) Sürücü belgeleri geri alınmaz
14.    14 Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araöların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçiş kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
  A-) Hızını azaltarak yoluna devam eder
  B-) Selektör yakarak gelen aracı uyarır
  C-) Karşıdan gelenin durmasını bekler
  D-) Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur
15.    15 Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorlu araçların giremediği ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir
  A-) Erişme kontrıllü karayolu
  B-) Anayol
  C-) Çift yönlü karayolu
  D-) Tek yönlü karayolu
16.    16 Kara yollarında sürücülerin kural hataları yapmaları neticesinde karşılaştıkları para cezasını yasal süre içinde ödemedikleri takdirde uygulanacak olan aylık faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Bir ay sona ikiye katlar
  B-) % 10
  C-) % 5
  D-) % 7,5
17.    17 ıki yönlü kara yolunun kullanıldığı, dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisi ağ şeridi izlemek zorundadır?
  A-) Kamyon
  B-) Otomobil
  C-) Kamyonet
  D-) Otobüs
18.    18 Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
  A-) Geçiş üstünlüğü
  B-) Yol verme
  C-) Geçiş hakkı
  D-) Geçiş kolaylığı
19.    19 Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
  A-) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir
  B-) Yavaşlayıp durmalıdır
  C-) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir
  D-) Kalkışa hazırlanmalıdır
20.    20 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
  A-) Dur anlamındadır, bu yerde durulur kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir
  B-) Bir trafik kazasının olduğunu bildiri, durulur
  C-) Diğer araçlara yol vereceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir
  D-) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir
21.    21 Bir kavşakta, trafik zabıtasın ile birlikte aynı zamanda ışıklı ve trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
  A-) Trafik işaret levhalarına
  B-) Trafik zabıtasına
  C-) Yer ve yön oklarına
  D-) Işıklı trafik cihazlarına
22.    22 Çok şeritli yollarda gidişi ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilmez?
  A-) En sağdaki
  B-) Ortadaki
  C-) En soldaki
  D-) Orta ile en sağdaki
23.    23 Yan yana çizilmiş iki devamlı çicginin anlamı nedir? bu çicgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
  A-) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir hiç bir sebeple çizgilerin soluna geçilmez
  B-) çizgi boyunca durma duraklama ve park etme yasağı konulmuştur
  C-) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir öndeki araçları geçmek yasaktır
  D-) Yolu tek yönlü hale getirmiştir ağır araçların sol tarafına geçmesi yasaktır
24.    24 Yerleşim yerleri içinde ve dışındaki kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
  A-) Yerleşim yerleri içinde 30, dışında 150
  B-) Yerleşim yerleri içinde 50, dışında 200
  C-) Yerleşim yerleri içinde 60, dışında 250
  D-) Yerleşim yerleri içinde 75, dışında 300
25.    25 Aşağıdakilerden hangisinde verilen durum'' ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
  A-) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
  B-) Yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması
  C-) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
  D-) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
26.    26 şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi yanıştır?
  A-) Durmak ve duraklamak için şer değiştirmek
  B-) Geçmek ve park etmek için şerit değiştirmek
  C-) Sağa sola ve geriye dönmek için şerit değiştirmek
  D-) ışaret vermeden veya işret verildiği anda şerit değiştirmek
27.    27 Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, bölünmüş yolların hangi bölümüne girmek yasaktır?
  A-) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölümüne
  B-) Gidişe ayrılan kısmının en sol şeridine
  C-) Gidişine ayrılan kısmının en sağ şeridine
  D-) Gidişine ayrılan kısmının orta şeridine
28.    28 Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?
  A-) Orta şerittin giden ağır yüklü araçlarda, özel amaçlı taşıtların
  B-) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş bırakmayan hızlı araçların
  C-) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tranvayların ve yolun solunda duran geçşiş üstünlüğüne sahip araçların
  D-) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler,iş makineleri ve motorsuz taşıtların
29.    29 Kavşaklara dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve tünellere yaklaşırken hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) Öndeki araçla aradaki mesafeyi korumak
  B-) Öndeki araçla geçmek
  C-) Yol durumuna göre vites değiştirme
  D-) Yakını gösteren ışıkları yakmak
30.    30 Trafik ışıkları yanında birde işikli ok varsa, ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
  A-) Işıklı ok yeşil yandığında
  B-) Işıklı ok söndüğünde
  C-) Ana lamba yeşil yandığında
  D-) Işıklı ok kırmızı yandığında
31.    31 Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmammalarına ne denir?
  A-) Geçiş hakkı
  B-) Geçiş kolaylığı
  C-) Geçiş üstünlüğü
  D-) geçiş önceliği
32.    32 Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirlriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hangi sıraya göre kullanırlar?
  A-) ıtfaiye - zabıta - svil savunma
  B-) Trafik - zabıta - cankurtaran
  C-) Cankurtaran - itfaiye - zabıta - trafik - sivil savunma - koruyan ve korunan araçlar
  D-) Koruyan ve korunan araçlar - sivil savunma - trafik - cankurtaran
33.    33 Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) Yüklerin bağlanması
  B-) Kasanın kapaklarının kapatılması
  C-) Yolcuların, yükleirn üzerine oturtulması
  D-) Yolcuların kasa içinde ayrı oturtulması
34.    34 Aşağıdaki durumlardan hangisi egzoz gazı ile zehirlenmede, diğer seçeneklere göre daha etkilidir?
  A-) Kapalı garajda aracı uzun süre çalıştırmak
  B-) Öndeki aracı yakından takip etmek
  C-) Karbüratörden sızan egzost gazına maruz kalmak
  D-) Tünelde camları kapalı aracı uzun süre kullanmak
35.    35 Otoyollarla ilgili olarak, hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) Duraklamak, park etmek, geri gitmek, ve geriye dönmek
  B-) Hızı 40 km üzerinde araçlarla gitmek
  C-) Römorklu ve tehlikeli madde taşıyan raçlarla gitmek
  D-) Çekiç, kamyon türü araçlarla girmek
36.    36 Yükleme sırasında yük, aracın boyunu öncen ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yüklenebilir?
  A-) Önden 1, arkadan
  B-) Önden 2, arkadan 1
  C-) Önden 2, arkadan 3
  D-) Önden 1, arkadan 3
37.    37 Kamyon, kamyonet,römork ve yarı römorklarda yükle birlikte taşınması gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlarınca yerleştirilmesi
  B-) Yükün kasa zeminine yerleştirilmesi ve yolcuların yük üzerine oturturulması
  C-) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, yolcuların ayrı bir yere oturtulması
  D-) Yolcuların arkaya oturtulması
38.    38 Trafik kazalarında çarpma-çarpışma sonucu en çok hangi yaralanma çeşidi görülür?
  A-) Ezik yara
  B-) Kesik yara
  C-) Batıcı delici yara
  D-) Yanık yarası
39.    39 Trafiğe çıkarılacak araçlar üzerinde ve uygun durumda bulundurulması zorunlu olan belge ve plakalar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) ) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakaları
  B-) Araç belgesi ve tescil plakaları
  C-) Tescil belgesi, trafik belgesi, trafik plakaları
  D-) ımalat belgesi ve araç tanıtma plakaları
40.    40 Motorlu araçların aşağıdaki hallerden hangisinde karayolunda sürülmesi yasaktır?
  A-) Aracın cinsine göre uygun sürücü belgesi sahibi olmayan kişilerce
  B-) Aracın cinsine göre uykun kasko sigortası; yaptırmamış kişilerce
  C-) Aracın cinsine göre geçerli işletme belgesi almamış kişilerce
  D-) Aracın cinsine göre geçerli olan muayene ve kontrol belgesi almamış kişilerce
41.    Türkiye'de 1.sınıf tehlikeli yüklerin taşınmasında hangi kurumdan izin alma zorunluluğu vardır?
  A-)Aracı yeterli donanıma sahip olanlar
  B-)Yeterli koruma donanımını bulunduranlar
  C-)Yetki belgesi sahipleri
  D-)Et6iketleme ve tanımlama yapmış olanlar
42.    Radyoaktif maddelerin taşınmasına izin veren yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)ıçişleri Bakanlığı
  B-)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
  C-)Türk Silahlı Kuvvetleri
  D-)Sağlık Bakanlığı
43.    Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa, bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A-)Tansiyon düşmesi
  B-)Mikroplara bağlı bir hastalık
  C-)Beynin hasar alması sonucundaolan kanama
  D-)Yaralının şoka girmesi
44.    Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisine atelle tespit uygulaması yapılır?
  A-)Kafatası
  B-)Köprücük
  C-)Önkol
  D-)Kaburga
45.    Geniş alanlı vücut yanıklarında tehlike sınırı yüzde kaçtır?
  A-)5
  B-)10
  C-)20
  D-)60
46.    Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabidir?
  A-)Hava yolu taşımacılığı
  B-)Demir yolu taşımacılığı
  C-)Deniz yolu taşımacılığı
  D-)Karayolu yolu taşımacılığı
47.    Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "tanıma işareti"dir?
  A-)Ambulans sireni
  B-)Siyah plaka
  C-)Sarı taksi
  D-)şasi no
48.    Araç için gerekli elektriği üretmek hangi sistemin görevidir?
  A-)Soğutma sistemi
  B-)Yağlama sistemi
  C-)şarj sistemi
  D-)Güç aktarma sistemi
49.    Yakıt tasarrufu sağlama için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
  A-)Aracı çalıştırırken gaza basılmamalıdır
  B-)Hareket ettikten hemen sonra ikinci vitese geçilmelidir
  C-)Yüksek devirlerde 3. ve 4. vitesler kullanılarak hızlı gidilmelidir
  D-)Aracınızı mümkün olduğu kadar düşük devirlerde çalıştırınız
50.    Aracın düz bir istikamette gidebilmesini aşağıdaki ayarlardan hangisi sağlar?
  A-)Rölanti ayarı
  B-)Avans ayarı
  C-)Far ayarı
  D-)Rot-balans ayarı