RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 7
1.    1 ıki nokta arasında düzenli yolcu taşımacılığı hizmetinin verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  A-) Ulaşım aracının kullanılabileceği yolun yapmış ve kullanılabilir halde olması
  B-) Taşımacılık yapan firmanın yeterli sermaye yatırımı yaparak taşmacı yetki belgesi alması
  C-) Yüklemenin yeterli düzeyde olması
  D-) Hepsi
2.    2 Taşıma mesafesine bakılmadan il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları hangi yasal düzenlemeye göre yapılır?
  A-) Trafik kanununa göre
  B-) Karayolu taşıma yönetmeliğine göre
  C-) Belediyeler kanunu göre
  D-) Vergi kanunlarına göre düzenlenir
3.    3 100 km' ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile ilgili düzenlenmeler kim tarafından yapılır?
  A-) ıçişleri Bakanlığınca
  B-) Ulaştırma Bakanlığınca
  C-) Valiliklerce
  D-) Belediyelerce yapılır
4.    4 Otobüsler için belirllenen sürücü dahil en az yolcu sayısı kaçtır?
  A-) 9
  B-) 18
  C-) 24
  D-) 42
5.    5 A1 Yetki Belgesi sahibi işletmelerinin sahip olmaları gerekli özmal ticari otomobil sayısı kaçtır?
  A-) 1
  B-) 2
  C-) 4
  D-) 6
6.    6 A2 Yetki Belgesi sahibi işletmelerinin sahip olmaları gerekli özmal ticari otamobil sayısı kaçtır?
  A-) 1
  B-) 3
  C-) 4
  D-) 5
7.    7 A3 Yetki Belgesi sahip olmaları gerekli özmal ticari otomabil sayısı kaçtır?
  A-) 3
  B-) 5
  C-) 6
  D-) 10
8.    8 A3 Yetki Belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilicek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde kaç yaşından büyük olamaz?
  A-) 3
  B-) 5
  C-) 8
  D-) 16
9.    9 Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların, koltuk kapasitelerinin otobüslerde sürücü dahil kaç kişilik koltuk az olmaması gerekir?
  A-) 18
  B-) 24
  C-) 25
  D-) 42
10.    10 Yolcu Taşımacılığında kullanılan taşıtlarda taşıma esnasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette bulundurulması zorunludur?
  A-) Cep Telefonu
  B-) CD Çalar
  C-) Video
  D-) Araç telefonu
11.    11 Yolcu Taşımacılığında kullanılan tasıtlarda kaç koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur?
  A-) 5
  B-) 8
  C-) 10
  D-) 15
12.    12 Yolcu Taşımalarında çalışacak olan sürücülerin tahsil durumu en az ne olmalı?
  A-) Okur yazar olmalı
  B-) ılkolkul mezunu olmalı
  C-) Lise ve dengi okul mezunu olmalı
  D-) Yüksek okul mezunu olması gerekir
13.    13 Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarındankaç senede bir yenilemeleri gerekir?
  A-) Her sene
  B-) ıki senede bir
  C-) Beş senede bir
  D-) Bir kez almaları yeterlidir
14.    14 Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücüleri mesleklerini en az kaç yaşında olması gerekir?
  A-) 18
  B-) 20
  C-) 26
  D-) 30
15.    15 Yolcu Taşımacılığında çalışıcak otobüs sürücüleri mesleklerini en çok kaç yaşına kadar yapabilirler?
  A-) 50
  B-) 55
  C-) 60
  D-) 62
16.    16 Kullanılan taşıtların karıştıkları trafik kuralları ihlallerinde uygulanacak olan para cezaları öncelikle olarak kime kesilir?
  A-) Aracın kullanan sürücüye
  B-) Aracın ruhsatında yazılı olan sahibine
  C-) Nakliye firmasına
  D-) Yetki belgesi sahibine
17.    17 Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kalkış ve ve varış yeri
  B-) Koltuk numarası
  C-) Taşıma ücreti
  D-) Varış saati
18.    18 Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekenler hangisidir?
  A-) Yetki belgesi sahibinin ve varsa acentesinin adı ve unvanı
  B-) Vergi dairesinin adı ve hesap numarası
  C-) Yannızca yolcunun adı,soyadı
  D-) Hepsi
19.    19 Yetki belgesi sahipleri her seferde seyehatte görevli olmayan en fazla en fazla kaç personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir?
  A-) 1
  B-) 2
  C-) 3
  D-) Taşıyamaz
20.    20 Yurtiçi ve Uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kg. a kadar olan bagajı ücretsiz taşınır?
  A-) 15
  B-) 20
  C-) 30
  D-) 35
21.    21 Taşıtın içinde taşınabilecek canlı hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kedi
  B-) Civciv
  C-) Kanarya
  D-) Hiçbiri
22.    22 Düzenli seferler ile yolcu taşımalarında kalkış ve varışların yapılacağı yolcu terminalleri,en az kaç metrekare alan üzerine kurulu olmalıdır?
  A-) 1500 m2
  B-) 2000m2
  C-) 2500 m2
  D-) 5000 m2
23.    23 Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere yapılan giriş ve çıkışlarda özel otomobillerden kaç saate kadar hiçbir şekilde ücret alınamaz?
  A-) Yarım saat
  B-) Bir saat
  C-) Onbeş dakika
  D-) Yirmibeş dakika
24.    24 Yetki Belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için aşağıdaki sigorta türlerinden hangisini yaptırmak zorunda değildir?
  A-) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  B-) Hayat Sigorta
  C-) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  D-) Hiçbiri
25.    25 Yolcu bilet iadesi otobüs hareket saatinden ne kadar önce yapıllırsa kabul edilir?
  A-) 48 saat
  B-) 24 saat
  C-) 12 saat
  D-) 8 saat
26.    26 Yolcunun biletini açık bilet haline getirilmesi için hareket saatinde en az kaç saat önce müracaat etmesi gerekir?
  A-) 24
  B-) 12 saat
  C-) 8 saat
  D-) 1 saat
27.    27 Uluslararası yolcu taşımalarında hangi Yetki Belgesi sahipleri yannızca kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtlarda ulualararası taşımalarda kullanılabilir?
  A-) A2
  B-) Altı ay
  C-) Bir sene
  D-) ıki sene
28.    28 Türkiye'de kayıtlı olan taşıtların, yurtdışına yapacakları yolculuklar için verilen gümrüklerden geçiş karnesi (Triptik) kaç yıl süre ile geçerlidir?
  A-) Üç ay
  B-) Altı ay
  B-) Altı ay
  D-) ıki sene
29.    29 Seyahat sırasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimini kim yapar?
  A-) Sürücü
  B-) Servis elamanı
  C-) Yolculardan isteyen herkes
  D-) Hepsi yapabilir
30.    30 Taşımaya ilişkin ücret ve zaman tarifeleri yolculuk yapmak isteyenlere nasıl bildirilir?
  A-) Bilet satılırken söylenir
  B-) Bilet satılırken yazılı olarak verilir
  C-) ış yeri terminal ve bilet satış yerlerine asılarak yolcunun görmesi sağlanır
  D-) Söylenmek zorunda değildir
31.    31 Açık bilet halinde getirilen yolcu bileti ne kadar süre içinde geçerlidir?
  A-) 1 sene
  B-) 6 ay
  C-) 3 ay
  D-) 1 ay
32.    32 Uluslararası yolcu taşımaları kimler tarafından yapılır?
  A-) Yetki Belgesi sahibi taşımacılarına ait Türk Plakalı Araçlarla
  B-) ıkili ve çok taraflı karayolu taşımalarına göre
  C-) Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı taşımalara ait taşıtlarla
  D-) Hepsiyle birde yapılabilir
33.    33 Yabancı plakalı taşıtlar hangi şartlarda Türkiye içinde iki nokta arasında yolcu taşıması yapılabilir?
  A-) Bakanlık tarafından izin verilmesi halinde
  B-) ıkili anlaşma olduğu takdirde
  C-) TOBB tarafından izin verilmesi halinde
  D-) Taşıma yapamazlar
34.    34 Yolcu taşımasında kullanılan aracın teknik kontrolunü yaparak yola çıkmaya hazır hale getirecek olan kimdir?
  A-) Sürücü
  B-) Muavin
  C-) Firma Servis bakım elamanı
  D-) Hepsi
35.    35 Yolcu taşımacılığı sırasında yolculara ikram edilecek yiyecek ve içecekler kimin onayını gerektiri?
  A-) Sürücünün
  B-) Firma Genel Müdürünün
  C-) Ulaştırma Bakanlığının
  D-) Sağlık Bakanlığının
36.    36 Yolcu taşımacılığında kullanılacak olan araçlarda bulunması zorunlu olanlar aşağıdakilerden hangisir?
  A-) Takograf
  B-) Takoz
  C-) Yağdanlık
  D-) Hepsi
37.    37 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa taşımanın tanımı aşağıdaki maddelerden hangisi tarif etmektedir?
  A-) ınsandan başka taşınabilen cenlı ve cansız her türlü nesneyi
  B-) Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya edildiği yer
  C-) Yolcunun tşıta bindiği veya eşyanın taşıcıya teslşim edildiği yerden varış noktasına götürülmesi
  D-) Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişiler
38.    38 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre herhang, bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşıma tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktasır?
  A-) şehirlerarası taşıma
  B-) Uluslararası taşıma
  C-) Düzenli sefer
  D-) Arızi seferhizmetliler dışında taşıtta bulunan kişiler
39.    39 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşıta kullanna sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişileri tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Yolcu bileti
  B-) Yolcu
  C-) Taşımacı
  D-) Bakanlık
40.    40 ''Taşımalar ekonamik,seri,elverişli,güvenli,çevreye kötü etkisi ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamı içinde gerçekleştirilir'' ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Taşımada genel kurallar
  B-) Acentelik işlerini
  C-) Taşımada yetkş belgesi
  D-) Taşıma belgesi
41.    Yetki belgeleri üzerinde tahribat yapanlara kaç YTL para cezası uygulanır?
  A-)100 YTL
  B-)200 YTL
  C-)1000 YTL
  D-)5000 YTL
42.    Terminal işletmeciliği yapacak kuruluşlar, hangi belgeyi almak zorundadırlar?
  A-)T Yetki belgesi
  B-)L Yetki belgesi
  C-)F Yetki belgesi
  D-)E Yetki belgesi
43.    Ücret ve zaman tarifeleri bakımından aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
  A-)Ücret tarifelerinin taşıtlarda bulundurulması zorunludur
  B-)Rekabet ortamının bozulması halinde taban ve tavan ücretlerini, Ulaştırma Bakanlığı tespit eder
  C-)Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir
  D-)Taşımacılar, zaman tarifelerine uymak zorunda değildir
44.    Aşağıdakilerden hangisi mobil iletişim sistemlerinin, güvenlik sistemleri uygulamalarından biri değildir?
  A-)Bankalar arası para taşımacılığı
  B-)Taksi ve otobüslerin acil takipleri
  C-)Kargo takip bilgi sistemi
  D-)Polis denetimi
45.    Mobil veri iletişim sistemlerinin, araç filo yönetim sistemi uygulamasında hangi bilgileri elde edebiliriz?
  A-)Aracın güzergah dışına çıktığını görebiliriz
  B-)ıstasyona zamanında gidilmediğini öğrenebiliriz
  C-)Aracı kullanan şoförün kim olduğunu öğrenebiliriz
  D-)Hepsi
46.    Bacak kemiği kırıklarında, kırık bölgeye uygun atel bulunamazsa aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
  A-)Kırık uçları sürekli hareket ettirilmelidir
  B-)Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilmelidir
  C-)Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınmalıdır
  D-)ıki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanmalıdır
47.    Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eliyle boğazını tutuyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Zehirlenme
  B-)şok
  C-)Yanma
  D-)Soluk yoluna yabancı cismin kaçması
48.    Kazazede de meydana gelen büyük bir dış kanamada, ilkyardım amacıyla uygulanması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kanama bölgesini kalpten aşağı seviyede tutmak
  B-)Kanama yerini sargı bezi ile sarmak
  C-)Bol soğuk sıvı içirmek
  D-)Kanayan bölge üzerine basınç uygulamak
49.    Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması amacıyla olay anında, aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
  A-)Akımı kesmeden vakit kaybetmeden kazazedeyi elimizle çekip kurtarmak
  B-)Islak bezle kazazedeyi sarmak
  C-)Tahta veya plastik malzeme kullanarak kazazedeyi akımdan uzaklaştırmak
  D-)Kazazedenin metal bir yüzeyle temasını sağlamak
50.    El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir dış kanamayı durdumak amacıyla uygulanan metod aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Omuz üzerine baskı uygulamak
  B-)Kanayan yere merhem sürmek
  C-)Dirsekle omuz arasına turnie uygulamak
  D-)Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak