RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 1
1.    Çekici sürücüleri aşağıdaki sürücü belge sınıflarından hangisine sahip olmak zorundadır?
  A-) A
  B-) B
  C-) C
  D-) D
2.    "ıstiap haddi" tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısı
  B-) Motorlu taşıtla çekilen insan, eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıt
  C-) Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüler
  D-) Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın veya yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römork
3.    Kamyon ve çekici sürücü belgesi almak için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?
  A-) 17
  B-) 18
  C-)20
  D-) 22
4.    Sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
  B-) Sürücünün trafik suçu işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olduğunun anlaşılması
  C-) Sürücünün sık sık kaza yaptığının tespit edilmiş olması
  D-) Sürücü belgesinin hileyle alınmış veya şartlarına uygun olarak verilmemiş olmasının tespit edilmiş olması
5.    Aşağıdaki belgelerden hangisi sürücü ile ilgili belgelerdendir?
  A-) Yeşil kart
  B-) Yol değerlilik belgesi
  C-) Mal faturası
  D-) Ticari taşıt kullanma belgesi
6.    Bir aracın; model, plaka numarası, teknik özellikleri ile araç sahibine ait bilgilerin yer aldığı belgeye ne denir?
  A-) L belgesi
  B-) Trafik sigortası
  C-) Araç ruhsatı
  D-) Uygunluk belgesi
7.    Trafik sigortası tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Avrupa'da trafiğe çıkan tüm araçlarda bulundurulması zorunlu olan ve yurt dışında araçların verdikleri zararı teminat altına alan sigorta poliçesine denir
  B-) Römorkun uluslararası taşıma yapabilmesi için gerekli olan standartlara uygun olduğunu gösteren belgeye denir
  C-) 1975 tarihli TIR Sözleşmesiyle kurulan "TIR Rejimi" altında eşyaların bir hareket noktasındaki gümrük idaresine kara yolu taşıtları, taşıt dizeleri veya konteynerle taşınmasında kullanılan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden temin edilen belgeyi ifade eden belgeye denir
  D-) Motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortası olarak da adlandırılan Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan ve üçüncü şahıslara verilen hasarları poliçenin teminat kapsamında karşılayan belgeye denir
8.    Uyuşturucu veya keyif verici madde kullanarak araç kullananların sürücü belgeleri ne kadar süreyle geri alınır?
  A-) 1 ay
  B-) 3 ay
  C-) 6 ay
  D-) Süresiz
9.    Alkollü araç kullanan sürücünün sürücü belgesi ikinci tespitte hangi süreyle geri alınır?
  A-) 1 ay
  B-) 3 ay
  C-) 6 ay
  D-) 1 yıl
10.    Alkollü araç kullanan sürücünün sürücü belgesi üçüncü tespitte hangi süreyle hafif hapis cezasına çarptırılır?
  A-) 1 ay
  B-) 1 aydan 2 aya kadar
  C-) 3 ay
  D-) 3 aydan 6 aya kadar
11.    Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde üçüncü defa 100 puan dolduran sürücüler hakkında nasıl bir yasal işlem yapılır?
  A-) Sürücü belgeleri süresiz olarak alınır
  B-) Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır
  C-) Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır
  D-) Sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınır
12.    Motorlu bir aracın trafiğe çıkarılıp karayolunda kullanılması için yaptırılması zorunlu olan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Hayat sigortası
  B-) Garanti sigortası
  C-) Mali sorumluluk sigortası
  D-) Teminat sigortası
13.    Bir yıl içinde hız sınırını 5 kez ihlal ettiği tespit edilen sürücülere uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Sürücü belgelerine geçici olarak el konur
  B-) Sürücü belgelerine süresiz olarak el konur
  C-) Sürücü belgelerine 6 ay süreyle el konur
  D-) Sürücü belgelerine 1 yıl süreyle el konur
14.    Hız sınırını tespite yarayan araçların veya sürücüye ikaz eden cihazları imal ve ithal edenlere hangi süreyle hapis cezası verilir?
  A-) 1 ay
  B-) 2 ay
  C-) 3 ay
  D-) 6 ay
15.    Kamyon, otobüs ve çekici gibi araçların eğimli bir yolda park edilmesi halinde alınması zorunlu olan tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Aracın başında veya içinde mutlaka bir gözcü bulundurmak
  B-) Aracın her iki tekerleğinin inişte önüne, çıkışta arkasına takoz koymak
  C-) Park lambalarına yakın bırakmak, önüne ve arkasına ayrıca yansıtıcı koymak
  D-) Aracın hem ön hemde arka tekerleklerine takoz koymak
16.    Otoyollarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) ımal hızı saatte 40 km üzerinde olan araçlarla gitmek
  B-) Römorklu ve yarı römorklu araçlarla gitmek
  C-) Duraklamak, park etmek, geri gitmek ve geriye dönmek
  D-) Tehlikeli madde taşıyan araçlarla gitmek
17.    Yolda bozulup kalan araç, tehlikeli madde taşıyorsa nasıl işaretlenir?
  A-) Her durumda kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenir ve başında beklemek suretiyle gözetim altında tutulur
  B-) Daha büyük boyutta olan ve üzerinde "tehlikeli madde" yazısı bulunan kırmızı yansıtıcılarla işaretlenir
  C-) Bozulan aracın tehlikeli madde yüklü olduğunu bildiren ve özel olarak imal edilen işaretlerle işaretlenir
  D-) Aracın park ve kuyruk ışıklarıyla birlikte geri vites lambasını da yakarak reflektörleri koyarak işaretlenir
18.    Kol ve grup halinde seyreden araç sürücülerin araçları arasında bulundurmak zorunda oldukları mesafenin ölçüsü en az ne kadar olmalıdır?
  A-) 20 metre
  B-) Takip mesafesi kadar
  C-) 30 metre
  D-) 40 metre
19.    Kontrolsüz demiryolu geçitlerine yaklaşırken nasıl hareket edilir?
  A-) Geçide gelindiğinde makul bir mesafede durulur, herhangi bir demiryolu aracının gelmediğinden emin olduktan sonra geçilir
  B-) Geçide yaklaşırken hız azaltılır, demiryolu kontrol edilip gelen yoksa durmadan ve dikkatle geçilir
  C-) Demiryolu geçidinde görüş kapalı ise durulur, görüş açıksa durmadan yavaş ve dikkatlice geçilir
  D-) Demiryolu geçidi çok hatlı ise durulur, tek hatlı ise durmadan yavaş ve dikkatlice geçilir
20.    ışaretleme reflektörlerinde bulunması gereken özelliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Yol üzerine konduğunda geçen araçların rüzgarından devrilmeyecek ayak yapısına sahip olması
  B-) En az 150 metre mesafeden görülecek şekilde kırmızı veya beyaz ışık yansıtması
  C-) Kolayca taşınması ve kullanılması için küçük boyutta ve hafif metalden yapılmış olması
  D-) Her iki yönden gelen sürücülerin görebilmesi için iki tarafından da beyaz ışık yansıtması
21.    Yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulunmalıdır?
  A-) Torpido gözünde
  B-) Arka bagajda
  C-) Arka camın üzerinde
  D-) Sürücünün hemen ulaşabileceği bir yerde
22.    Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat etmesi hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) ılgililer gelinceye dek kaza yerinde beklemek
  B-) Kaza yerinin krokisini çizmek, rapor halinde ilgililere vermek
  C-) Başka bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapatmak
  D-) Yolu trafiğe açık tutmak için gelen araçları durdurup yolcuların yardımını sağlamak
23.    Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilerin kaç yılda bir periyodik muayeneye götürülmasi zorunludur?
  A-) 5
  B-) 4
  C-) 3
  D-) 1
24.    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerlerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
  A-) Dingil ağırlığı
  B-) Taşıma sınırı
  C-) ıstiap haddi
  D-) Kapasite
25.    Tahrikli (motordan hareket alan) tek dingil için azami ağırlık kaç tondur?
  A-) 10
  B-) 11
  C-) 11,5
  D-) 12
26.    Ağırlık ve boyutları bakımından belirlenen sınırları aşan, bölünmeyen ve başka ulaşım imkanı olmayan özel yüklerin karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan özel izin alınır?
  A-) Emniyet Genel Müdürlüğü'nden
  B-) Ulaştırma Bakanlığı'ndan
  C-)Karayolları Genel Müdürlüğü'nden
  D-) ıçişleri Bakanlığı'ndan
27.    Tahriksiz tek dingilde izin verilen azami ağırlık kaç tondur?
  A-) 7
  B-) 8
  C-) 9
  D-) 10
28.    Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
  A-) Bacak kemiği kırık olan
  B-) Solunum zorluğu olan
  C-) Kol kemiği kırık olan
  D-) Omurga kırığı olan
29.    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanması belirtilerindendir?
  A-) Ateş yükselmesi
  B-) Sürekli bulantı ve kusma
  C-) Yaralanma bölgesinin alt taraflarında felç
  D-) Öksürme ile açık renkli, köpüklü kanın ağızdan gelmesi
30.    Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklikleri kaç metredir?
  A-) 2
  B-) 2,5
  C-) 3,5
  D-) 4
31.    Taşıma sınırı aşılsın aşılmasın hangi ağırlıkları aşacak araçların yüklenmesi yasaktır?
  A-) Yüklü ağırlığını
  B-) Yüksüz ağırlığını
  C-) Toplam ağırlığını
  D-) Dingil ağırlıklarını
32.    Malların kontrolü sıcaklıklarda taşınması için donatılmış sabit veya sabit olmayan üst yapılı araca ne ad verilir?
  A-) Römork
  B-) Yarı römork
  C-) Kamyon
  D-) Frigorifik araç
33.    Araçların aydınlatma tesisatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-) Aydınlatma düzenleri kurallara uygun olarak yerleştirilmeli ve her zaman çalışır durumda olmalıdır
  B-) Ön taraftan kırmızı ışık, arkadan ise geri vites lambası dışında beyaz ışık görülmemelidir (Kara Yolları Trafik Yönetmenliğinin izin verdiği özel amaçlı araçlar hariç)
  C-) Dönüş lambaları ve 4'lü uyarı sistemi dışında araçlarda dışarıdan görülecek yanıp sönen başka aydınlatma bulunmayacaktır
  D-) Hepsi
34.    Araçların çamurluk, basamak, karoser kenarı, sürücü mahallinin veya aracın üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarının ve yük üzerinde ne yapılmaz?
  A-) Firma unvanı ve işaretleri bulundurulamaz
  B-) Hoparlör takılamaz
  C-) Projektör takılamaz
  D-) Yolcu taşınamaz
35.    Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yükle birlikte yolcu taşınması gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yolcu taşınamaz
  B-) Yolcuların ön kısmına oturtulması, yüklerin arka kısma sağlamca yerleştirilmesi
  C-) Yükün, kasa zeminine yerleştirilmesi ve yolcuların yük üzerine oturtulması
  D-) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, yolcuların ayrı bir yerde oturtulması
36.    Bölünmüş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
  A-) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
  B-) Takip mesafesine uyulmaması
  C-) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gidilmesi
  D-) Öndeki araca arkadan çarpılması
37.    Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
  A-) Karayolları haritası
  B-) şehir planı
  C-) şehir haritası
  D-) şehir krokisi
38.    Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri iki gün 9 saatlik azami kullanma süresini aşabilir.Bu iki günde en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
  A-) 10
  B-) 11
  C-) 12
  D-) 14
39.    Ticari taşıt sürücüleri 24 saat içinde en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenme süresi kullanmalıdır?
  A-) 6
  B-) 7
  C-) 8
  D-) 11
40.    Bir ticari araç sürücüsü vermek zorunda olduğu toplam mola süresini 9 saat içinde bölerek kullanmak isterse aşağıdakilerden hangisi mola süreleri yanlış olur?
  A-) 30+15 dakika
  B-) 15+30 dakika
  C-) 15+15+15 dakika
  D-) 10+10+10+15 dakika
41.    Aşağıdakilerden hangisi, geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A-) Yol durumunu kontrol etmek
  B-) Aracının hızını azaltmak
  C-) şerit değiştirme lambalarını kullanmak
  D-) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak
42.    Seyahat esnasında meydana gelen ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması halinde yetki belgesi sahibi, aşağıdaki davranışlardan hangisi ve/veya hangilerini yapmak zorundadır? I.Bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak II.Yolcuyu güzergah üzerinde yolcunundilediği bir yere kadar götürmek III.Yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmek IV.Yolcuyu taşımayı engelleyen sebep ortadan kalkıncaya kadar uygun bir otelde konatlatmak
  A-)I-II
  B-)I.III
  C-)II-III
  D-)I-II-III
43.    Aşağıdakilerden hangisi mal sigortasına örnektir?
  A-)Kasko sigortası
  B-)Yangın sigortası
  C-)Nakliyat sigortası
  D-)Hepsi
44.    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tasarrufu sağlar?
  A-)Eskimiş ve ayarı bozulmuş bujileri değiştirmek
  B-)Yağ filtresini değiştirmek
  C-)Yakıt filtresini değiştirmek
  D-)Zamanında benzin almak
45.    Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınması hakkındaki yönetmenliğin yayın ve yürürlük tarihi aaşağıdakilerden hangisidir?
  A-)31 Mart 2007-1 Ocak 2009
  B-)25 şubat 2007-1 Ocak 2008
  C-)25 şubat 2006-25 şubat 2006
  D-)31 Mart 2007-31 Mart 2008
46.    Tehlikeli yük taşımacılığında, uygun araçları ve aktiviteleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu aktivitelerin yönetimini kolaylaştırmak, kimin görevidir?
  A-)Taşımacının
  B-)Gönderenin
  C-)ışletmecinin
  D-)Tehlikeli yük danışmanının